Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2014

V letu 2014 v slovenskih klavnicah zaklali približno 11.000 prašičev več kot v letu 2013.

Zakol v slovenskih klavnicah v letu 2014
V slovenskih klavnicah so v letu 2014 zaklali približno 1.500 konj, 108.000 glav govedi, 239.000 prašičev, 9.000 ovc, 600 koz, 16.000 kuncev in 33.594.000 kljunov perutnine.

  • 27. 2. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V letu 2014 so zaklali približno 1.500 konj ali približno 11 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 150 živali več), približno 239.000 prašičev ali približno 5 % več kot v prejšnjem letu (v številu to pomeni približno 11.000 živali več), približno 9.000 ovc ali približno 16 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 1.000 živali več), približno 600 koz ali približno 77 % več kot v prejšnjem letu (to pomeni približno 200 živali več), približno 16.000 kuncev ali približno 13 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 2.000 živali več) in približno 33.594.000 kljunov perutnine ali približno 4 % več kot v prejšnjem letu (to pomeni približno 1.278.000 živali več) ter približno 108.000 glav govedi ali približno 2 % manj kot v prejšnjem letu (to je približno 2.000 živali manj).


Spremembe v masah v letu 2014 zaklanih živali v primerjavi z letom 2013 so sorazmerne spremembam v deležih števila zaklanih živali.Podrobnejši podatki in komentar so na voljo v priponkah.

Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Tabela 1: Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Zaklane živaliMasa očiščenih trupovPovprečna masa očiščenih trupov
20142014
2013
20142014
2013
20142014
2013
številoindekstindekskgindeks
Konji1.544110,8344112,1222,81101,2
Govedo108.39198,231.56698,3291,22100,1
Prašiči238.871104,820.208106,684,60101,7
Ovce8.738115,9108121,312,34104,7
Koze573176,97195,611,76110,6
Kunci16.034112,821112,81,30100,0
Perutnina33.594.085104,059.798104,71,78100,8
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatke o zakolu v večjih klavnicah pridobimo z mesečnim statističnim raziskovanjem Zakol v klavnicah. Podatke o zakolu v manjših klavnicah pridobimo od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), podatke o zakolu goveda pa iz Centralnega registra govedi (CRG), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.