Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. januar 2015

Podatki o teritorialnih enotah po novem stanju občin in regij.

Statistični urad je začel izkazovati podatke za novo občino Ankaran s 1. januarjem 2015. Z ustanovitvijo nove občine se je število občin povečalo z 211 na 212. Spremenile so se tudi meje in površine štirih statističnih regij ter obeh kohezijskih regij.

  • 23.1.2015
  • |
  • končni podatki


Register prostorskih enot, stanje dne 1. 1. 2015

V Registru prostorskih enot, ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije, je bilo 1. 1. 2015 evidentiranih 12 statističnih regij1), 212 občin, 6.035 naselij, 10.368 ulic in 548.537 hišnih številk. Največja po površini je bila občina Kočevje (555 km2), najmanjša pa občina Odranci (7 km2). Po številu naselij je bila največja občina Krško (158 naselij). Po le eno naselje so imele občine Kobilje, Odranci, Trzin in nova občina Ankaran.

Izkazovanje statističnih podatkov po novem stanju občin 

Statistični urad je začel izkazovati podatke za novo občino Ankaran s 1. januarjem 2015. Z ustanovitvijo nove občine se je število občin povečalo z 211 na 212. Naselje Ankaran je v celoti prenehalo spadati v območje mestne občine Koper in je postalo nova občina Ankaran (s šifro 213). S tem je pripadnost občini Koper spremenilo tudi 25 ulic. Občina Ankaran  meri 8 km2 in je po površini druga najmanjša slovenska občina.

Izkazovanje statističnih podatkov po spremenjenih statističnih in kohezijskih regijah

Pri statističnih raziskovanjih in izkazovanju podatkov upoštevamo od 1. 1. 2015 novo členitev, skladno s spremembami, ki smo jih pojasnili v Posebni objavi.

Sprememba mej in površin štirih NUTS 3 regij (statističnih regij)

Spremenile so se meje in površine štirih statističnih regij, in sicer savinjske, spodnjeposavske (posavske), ter osrednjeslovenske in zasavske.
Občini Radeče in Bistrica ob Sotli sta prešli iz savinjske v spodnjeposavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo); ta se je zato povečala (za 83 km2) in se tudi preimenovala v posavsko regijo (statistično regijo). Savinjska regija (statistična regija) pa se je posledično zmanjšala (za 83 km2).
Občina Litija pa je prešla iz osrednjeslovenske v zasavsko NUTS 3 regijo (statistično regijo); ta se je zato povečala (za 221 km2); osrednjeslovenska regija (statistična regija) pa se je posledično zmanjšala (za 221 km2).

Sprememba mej in površin obeh NUTS 2 regij (kohezijskih regij)

Spremenili sta se tudi meji in površini vzhodne Slovenije in zahodne Slovenije.
Zaradi prehoda občine Litija na ravni NUTS 2 iz kohezijske regije zahodna Slovenija v kohezijsko regijo vzhodna Slovenija sta se spremenili obe omenjeni kohezijski regiji: zahodna Slovenija se je zmanjšala za 221 km2; vzhodna Slovenija se je za prav toliko povečala. 

Pri hišnih številkah manj sprememb

V 2. polletju 2014 je bilo evidentiranih 3.715 sprememb hišnih številk, kar je za 60 % manj sprememb kot v prejšnjem polletju (ko so posamezniki urejali podatke, povezane z nepremičninskimi evidencami). 2.574 hišnih številk je nastalo na novo (dvainpolkrat manj kot v prejšnjem polletju), 1.111 je bilo ukinjenih (dvakrat manj kot v prejšnjem polletju), 30 pa je bilo preštevilčenih  (štirikrat manj kot v prejšnjem polletju).

Število hišnih številk se je v 2. polletju 2014 najopazneje povečalo v občini Ljubljana (za 126), predvsem zaradi novih (200), vendar jih je bilo dodeljenih enainpolkrat manj kot v prejšnjem polletju, ko je bilo novih 346. Ukinjenih je bilo 74 hišnih številk   (enainpolkrat manj kot v prejšnjem polletju).

V enem letu je bilo v Registru prostorskih enot zabeleženih 13.005 sprememb hišnih številk, 9.008 hišnih številk je bilo dodeljenih na novo (50 % več kot v letu 2013), 3.845 je bilo ukinjenih (50 % več kot v letu 2013), 152 pa preštevilčenih (9-krat manj kot v letu 2013). Nastalo je 1 novo naselje (naselje Vejar na območju občine Trebnje) in ustanovljenih je bilo 19 novih ulic.

 

1) Statistični urad RS združuje in izkazuje podatke tudi na ravni statističnih regij (teh je 12), te podatke pa dalje združuje in izkazuje še na ravni t. i. »kohezijskih regij«; taki regiji sta dve: vzhodna Slovenija in zahodna Slovenija; prvo sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna Slovenija in primorsko-notranjska), drugo pa preostale 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška).

Več o teritorialnih spremembah občin lahko preberete na povezavi na naši spletni strani, o regijah pa v dokumentu  NUTS – pojasnilo.

Karta 1: Kohezijski regiji, statistične regije, občine, Slovenija, 1. 1. 2015 1
Karta 1: Kohezijski regiji, statistične regije, občine, Slovenija, 1. 1. 2015 1
Vira: SURS, GURS
Grafikon 1: Spreminjanje hišnih številk, Slovenija
Grafikon 1: Spreminjanje hišnih številk, Slovenija
Vir: GURS
Tabela 1: Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija
1. 7. 20141. 1. 2015
Statistične regije1212
Občine211212
Naselja6.0356.035
Statistični okoliši8.4858.490
Prostorski okoliši17.88017.960
Ulice10.35610.368
Hišne številke 547.074548.537
Vir: GURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.