Nekaj ščepcev podatkov o hrani

Slovenskega izvora je manj kot polovica količine hrane, ki jo potrošimo

Množična pridelava hrane postaja zaradi podnebnih sprememb vse bolj nezanesljiva. V Sloveniji je pri samooskrbi največji primanjkljaj pri zelenjavi, krompirju in žitih. 

  • 12. 12. 2014 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Publikacija Nekaj ščepcev podatkov o hrani, ki vam jo predstavljamo, je bila pripravljena na osnovi množice že objavljenih statističnih podatkov, ki se z različnih vidikov nanašajo na hrano. Namenjena je najširšemu krogu bralcev, saj prikazana vsebina odraža vsaj deloma življenjski slog in vedenjske vzorce slehernega od nas.

Množična pridelava hrane postaja zaradi podnebnih sprememb vse bolj nezanesljiva, mnogokrat nesmotrna izraba naravnih virov ter nastajanje odpadne hrane pa sta dodatna razloga za to, da je zagotavljanje varne (tj. zdravju neškodljive) in v zadostni meri razpoložljive hrane postalo ena prednostnih nalog družbenega razvoja.

Statistični podatki večkrat potrjujejo ugotovitve strokovnjakov, da naše prehranjevalne navade niso najboljše. Kažejo tudi, da se naše prehranjevalne in nakupovalne navade počasi spreminjajo, da hrana ni dostopna vsem v enaki meri, zaslužek za izbrana živila, ki sestavljajo obrok hrane, pa ustvarimo v čedalje krajšem ali daljšem času. Količina nastale odpadne hrane odraža naš odnos do hrane ter posredno tudi odnos do okolja.

Slika 1: Delovni čas, potreben za nakup sestavin obroka hrane, Slovenija


Vir: SURS

Nekaj vsebinskih »ščepcev« podatkov:
- V strukturi uvoza kmetijskih proizvodov sta se najbolj povečala deleža zelenjave in mesa.
- V Sloveniji je pri samooskrbi največji primanjkljaj pri zelenjavi, krompirju in žitih.
- Slovenskega izvora je manj kot polovica količine hrane, ki jo potrošimo.
- Količina nastale odpadne hrane se zmanjšuje.
- Povprečno gospodinjstvo porabi letno več kot 2.000 EUR denarnih sredstev za nakup hrane.
- Za nakup nekaterih živil delamo čedalje dlje, za nakup nekaterih drugih pa čedalje manj časa.
- Zaslužek za nakup nekaterih sestavin, izbranih za obrok hrane, ustvarimo v čedalje krajšem času.

 

Prijazno vas vabimo, da si našo novo publikacijo ogledate tudi sami in se seznanite z njeno vsebino.

Angleško različico publikacije Nekaj ščepcev podatkov o hrani še pripravljamo; predvidoma bo izšla v začetku leta 2015.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.