Indeksi cen življenjskih potrebščin, maj 2024

Inflacija na letni ravni 2,5-odstotna, na mesečni 0,5-odstotna

Življenjske potrebščine so se v enem letu v povprečju podražile za 2,5 %. Pri storitvah so se cene zvišale za 4,3 %, pri blagu pa za 1,6 %.

  • 31. 5. 2024 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna rast cen za 0,5 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu

Rast cen se je v maju na letni ravni ponovno znižala, in sicer na 2,5 %. V prejšnjem mesecu je znašala 3,0 %, v istem mesecu prejšnjega leta pa 8,4 %.

Storitve so se v povprečju podražile za 4,3 %, blago pa za 1,6 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 2,3 % oz. 1,7 %, medtem ko so cene trajnega blaga upadle za 0,9 %.

K letni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale za 6,8 % višje cene v restavracijah in hotelih. Za 3,1 % dražji izdelki in storitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo so dodali še 0,4 odstotne točke. 

S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve izdelkov in storitev v zdravstvu (za 5,5 %), raznovrstnega blaga in storitev (za 4,6 %) ter izdelkov in storitev v skupini rekreacija in kultura (za 2,9 %). Po 0,2 odstotne točke so dodale še dražje alkoholne pijače in tobak (za 4,2 %) ter izdelki in storitve v skupini prevoz (za 1,4 %).

Cene na mesečni ravni v povprečju zrasle za 0,5 odstotka

Maja so bile cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju višje za 0,5 %.

K mesečni inflaciji so največ, 0,2 odstotne točke, prispevali dražji počitniški paketi (za 4,0 %). S po 0,1 odstotne točke so sledile podražitve sadja (za 7,2 %) in oblačil za ženske (za 2,9 %). Vse preostale majske podražitve so k inflaciji prispevale še 0,2 odstotne točke.

Po drugi strani je inflacijo za 0,1 odstotne točke ublažilo cenejše dizelsko gorivo (za 2,1 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
 
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2,5-odstotna (v prejšnjem maju 8,1-odstotna). Mesečna rast cen je znašala 0,4 %.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 4,8 %, cene blaga pa za 1,3 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,2 % in poltrajno blago za 0,8 %, medtem ko je bilo trajno blago cenejše za 1,9 %.

Podatki o inflaciji za vse države članice EU so na voljo za april 2024 in so dostopni na tej povezavi. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila aprila v državah članicah EMU 2,4-odstotna (enaka kot mesec prej) in v državah članicah EU 2,6-odstotna (enaka kot mesec prej). Najnižjo so izmerili v Litvi (0,4-odstotna), najvišjo pa v Romuniji (6,2-odstotna); v Sloveniji je znašala 3,0 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
maj 2024
maj 2023
maj 2024
apr 2024 
maj 2024 
dec 2023
jan–maj 2024
jan–maj 2023
maj 2024
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj2,50,51,93,2127,88
01 Hrana in brezalkoholne pijače-0,20,70,51,2141,36
02 Alkoholne pijače in tobak4,20,52,76,0132,99
03 Oblačila in obutev1,91,05,13,1114,14
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo3,1-0,21,94,2142,20
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,2-0,7-0,32,0126,01
06 Zdravstvo5,50,41,77,5128,60
07 Prevoz1,40,42,20,9115,35
08 Komunikacije-0,31,20,1-1,1103,30
09 Rekreacija in kultura2,91,53,03,4117,70
10 Izobraževanje6,00,00,67,4125,37
11 Restavracije in hoteli6,81,13,06,5143,33
12 Raznovrstno blago in storitve4,60,21,55,1126,84
  Blago1,60,31,32,3126,71
  Storitve4,31,03,14,9130,33
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
maj 2024
maj 2023
maj 2024
apr 2024 
maj 2024 
dec 2023
jan–maj 2024
jan–maj 2023
maj 2024
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj2,50,41,73,1128,40
01 Hrana in brezalkoholne pijače-0,40,70,50,9140,84
02 Alkoholne pijače in tobak4,30,62,86,0132,93
03 Oblačila in obutev1,50,73,82,9111,31
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo3,0-0,41,84,1144,92
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,8-0,5-0,61,5120,80
06 Zdravstvo4,50,31,76,7131,06
07 Prevoz1,40,11,40,9116,11
08 Komunikacije1,22,31,2-0,1103,43
09 Rekreacija in kultura3,10,52,13,4118,25
10 Izobraževanje5,50,00,46,6122,72
11 Restavracije in hoteli6,41,13,06,3145,37
12 Raznovrstno blago in storitve4,70,21,85,2127,58
  Blago1,30,21,11,9125,39
  Storitve4,80,82,85,4132,73
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.