Temeljni agregati sektorja država (aprilsko EDP poročanje), 2020–2023

Primanjkljaj sektorja država v letu 2023 znašal 2,5 % BDP

Primanjkljaj sektorja država je v letu 2023 znašal 1.587 milijonov EUR ali 2,5 % BDP, bruto dolg pa 43.670 milijonov EUR ali 69,2 % BDP.

  • 29. 3. 2024 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
V letu 2023 je podsektor centralna država ustvaril primanjkljaj (1.676 milijonov EUR), lokalna država in skladi socialne varnosti pa presežek (68 oziroma 21 milijonov EUR). Skupni primanjkljaj sektorja je bil nominalno za 114 milijonov evrov manjši kot v letu 2022.

Prihodki celotnega sektorja so bili za 2.668 milijonov evrov ali za 10,6 % višji kot v letu 2022. Davčni prihodki so se zvišali za 8,8 %, prihodki od socialnih prispevkov za 9,3 %. Izdatki sektorja so bili za 9,5 % višji kot v 2022. Med večjimi skupinami izdatkov je bila vrednost vmesne potrošnje višja za 10,2 %, sredstev za zaposlene 10,9 %, socialnih nadomestil in podpor pa 4,6 %.

Bruto dolg sektorja država je konec leta 2023 znašal 43.670 milijonov EUR ali 69,2 % BDP. V primerjavi s koncem leta 2022 se je nominalno zvišal za 2.332 milijonov EUR; relativno glede na BDP pa se je znižal za 3,3 odstotne točke.

Tabele z najnovejšimi statistikami so na voljo v podatkovni bazi SiStat

Temeljni agregati sektorja država bodo – skladno z revizijsko politiko – pri objavi v septembru 2024 revidirani v celotni časovni vrsti, tj. od leta 1995 naprej. Spremembe nekaterih agregatov bodo večje, vpliv na neto posojanje/neto izposojanje pa bo predvidoma majhen.

Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
2020202120222023
mio. EUR
Prihodki20.56423.48325.20927.877
Minus: izdatki24.16125.87926.91129.465
Presežek (+)/primanjkljaj (-)-3.597-2.396-1.701-1.587
Centralna država-3.686-2.610-1.491-1.676
Lokalna država7844-10168
Skladi socialne varnosti11170-10921
Izdatki za obresti749650639785
Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-)-2.848-1.745-1.062-802
Dolg po stanju konec leta37.42438.87941.33943.670
Centralna država36.75838.12940.52442.775
Lokalna država8939501.0191.117
Skladi socialne varnosti0000
Konsolidacija med podsektorji (-)-227-201-205-221
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
2020202120222023
% BDP
Prihodki43,744,944,244,2
Minus: izdatki51,449,547,246,7
Presežek (+)/primanjkljaj (-)-7,6-4,6-3,0-2,5
Centralna država-7,8-5,0-2,6-2,7
Lokalna država0,20,1-0,20,1
Skladi socialne varnosti0,00,3-0,20,0
Izdatki za obresti1,61,21,11,2
Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-)-6,1-3,3-1,9-1,3
Dolg po stanju konec leta79,674,472,569,2
Centralna država78,172,971,067,8
Lokalna država1,91,81,81,8
Skladi socialne varnosti0,00,00,00,0
Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,4-0,4-0,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.