Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, januar 2024

Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, januar 2024

Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za januar 2024 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 13. 2. 2024 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatki, predstavljeni v objavi Indeksi cen življenjskih potrebščin, januar 2024 dne 6. 2. 2024, so na podrobnejši ravni zdaj na voljo še v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Na začetku leta smo – tako kot v prejšnjih letih – spremenili uteži. Uteži za ICŽP zdaj temeljijo na povprečju izdatkov iz raziskovanja Poraba v gospodinjstvih za leto 2022, preračunanih na cene iz decembra 2023.

Uteži za HICŽP pa v skladu z Eurostatovimi priporočili temeljijo na končnih podatkih za leto 2022 ter ocenjenih podatkih nacionalnih računov o izdatkih gospodinjstev za leto 2023. Upoštevana je tudi povprečna sprememba cen med decembrom 2023 (to je tudi referenčno cenovno obdobje) in povprečjem leta 2023.

Kot vsako leto smo posodobili tudi seznam izdelkov in storitev ter seznam prodajnih mest, na katerih spremljamo gibanje cen.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.