Indeksi industrijske proizvodnje, december 2023

Vrednost industrijske proizvodnje lani nižja kot leto prej

Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila decembra 2023 nižja na mesečni in letni ravni.

  • 9. 2. 2024 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 9. 2. 2024 ob 10:58
  • |
  • začasni podatki
Pri vrednosti industrijske proizvodnje tokrat upad

Skupna vrednost industrijske proizvodnje se je v primerjavi z novembrom znižala za 7,5 %. V rudarstvu je bila nižja za 3,3 %, v predelovalnih dejavnostih za 3,0 % ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 2,7 %.

Največji upad je bilo zaznati pri proizvodih za investicije (za 6,4 %), sledili so proizvodi za vmesno porabo (za 5,4 %) in proizvodi za široko porabo (za 1,2 %).

V primerjavi z decembrom 2022 se je skupna vrednost industrijske proizvodnje znižala za 10,2 %. V oskrbi z električno energijo, plinom in paro je upadla za 36,3 % ter v predelovalnih dejavnostih za 8,1 %, v rudarstvu pa se je zvišala za 7,4 %.

V letni primerjavi je bila vrednost industrijske proizvodnje za 5,3 % nižja kot leto prej.

Tudi skupni prihodek od prodaje v industriji manjši

Skupni prihodek od prodaje v industriji se je tokrat zmanjšal za 5,1 %. Na tujem trgu je upadel za 5,2 % in na domačem za 4,9 %. V predelovalnih dejavnostih se je znižal za 5,2 %, v rudarstvu pa za 4,8 %.

Na mesečni ravni so bili nižji tako prihodki od prodaje proizvodov za vmesno porabo (za 3,4 %) kot tudi proizvodov za široko porabo (za 2,4 %) in proizvodov za investicije (za 2,0 %).

V primerjavi z decembrom 2022 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji manjši za 7,2 %. V predelovalnih dejavnostih se je znižal, v rudarstvu pa povečal.

Leta 2023 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji za 1,1 % manjši kot leto prej. Na tujem trgu je upadel za 1,3 %, na domačem pa za 0,5 %.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v letni primerjavi višja

Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila decembra za 0,9 % višja kot v istem mesecu leta 2022 ter v primerjavi celega leta 2023 za 11,2 % višja kot leto prej.

V primerjavi z novembrom je skupno upadla za 0,4 %. V rudarstvu se je znižala za 1,9 %, v predelovalnih dejavnostih pa za 0,4 %. Pri proizvodih za vmesno porabo je bila nižja za 1,2 % in pri proizvodih za široko porabo za 1,0 %, medtem ko se je pri proizvodih za investicije zvišala za 1,5 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Industrijska proizvodnja, Slovenija
dec 2023
nov 2023 
dec 2023
dec 2022
jan–dec 23
jan–dec 22
sprememba v %
Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja)-7,5-10,2-5,3
B Rudarstvo-3,37,4-15,7
C Predelovalne dejavnosti-3,0-8,1-4,1
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro-2,7-36,3-31,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo-5,4-11,2-10,3
  AE Energenti-6,8-37,0-31,0
  AI Surovine-2,6-5,8-8,2
B Proizvodi za investicije-6,4-5,52,8
C Proizvodi za široko porabo-1,2-13,6-3,5
  CD Trajni proizvodi za široko porabo-1,6-8,8-9,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo-18,1-15,1-2,1
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi-6,1-16,60,6
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi-3,9-7,9-3,2
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi-5,6-5,5-5,5
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi-2,9-6,4-6,7
Nominalni prihodek od prodaje v industriji, Slovenija
dec 2023
nov 2023 
dec 2023
dec 2022
jan–dec 23
jan–dec 22
sprememba v %
Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja)-5,1-7,2-1,1
B Rudarstvo-4,852,519,1
C Predelovalne dejavnosti-5,2-7,7-1,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo-3,4-9,6-7,2
  AE Energentizzz
  AI Surovine-3,2-10,2-7,5
B Proizvodi za investicije-2,0-0,56,3
C Proizvodi za široko porabo-2,4-10,43,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo-5,3-14,5-4,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo-2,1-7,95,6
z statistično zaupno
Nominalna vrednost zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
dec 2023
nov 2023 
dec 2023
dec 2022
jan–dec 23
jan–dec 22
sprememba v %
Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja)-0,40,911,2
B Rudarstvo-1,9118,7204,2
C Predelovalne dejavnosti-0,40,410,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo-1,20,610,1
  AE Energentizzz
  AI Surovine-1,2-0,68,9
B Proizvodi za investicije1,521,322,5
C Proizvodi za široko porabo-1,0-11,85,5
  CD Trajni proizvodi za široko porabo5,912,82,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo-1,7-15,16,1
z statistično zaupno
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2023 so začasni, končni podatki bodo objavljeni najpozneje 10. avgusta 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.