Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, tržno leto 2022/2023

Stopnja samooskrbe z vinom 92-odstotna

Proizvodnja vina je v opazovanem tržnem letu znašala 572.000 hektolitrov, bela vina so predstavljala 67 % celotne proizvodnje.

  • 31. 1. 2024 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Belih vin za dve tretjini skupne proizvodnje

Proizvodnja vina v Sloveniji je v tržnem letu 2022/2023 znašala 572.000 hektolitrov in se je v primerjavi s predhodnim zmanjšala za nekaj več kot 3 %. Od tega so bela vina obsegala 67-odstotni delež proizvodnje oz. za 4 odstotne točke manj.

K skupni proizvodnji so z vidika razdelitve po kakovostnih razredih vin največ prispevala vina z zaščiteno označbo porekla, in sicer 423.000 hektolitrov ali 74 % celotne proizvodnje vina.

Stopnja samooskrbe se je kljub 3-odstotnemu upadu proizvodnje zvišala zaradi manjše potrošnje. Obsegala je 92 % in je bila za 9 odstotnih točk višja kot v prejšnjem tržnem letu.

Za potrošnjo na voljo za 12 % manj vina

Razpoložljiva količina vina za potrošnjo je bila v opazovanem tržnem letu za 12 % manjša kot v prejšnjem in je znašala 624.000 hektolitrov. Od tega je bilo 69 % (428.000 hektolitrov) belih vin. Razpoložljiva količina vina na prebivalca je tako znašala 29 litrov, od tega so bela vina predstavljala 69 % oz. 20 litrov.

Poleg tabele z najnovejšimi podatki o bilanci vina objavljamo tudi podatke o preostalih bilancah kmetijskih proizvodov za tržno oz. proizvodno leto v podatkovni bazi SiStat.
Razpoložljiva količina vin na prebivalca, Slovenija, tržno leto 2022/2023
Razpoložljiva količina vin na prebivalca, Slovenija, tržno leto 2022/2023
Bilanca za vino, Slovenija, tržno leto 2022/2023
Domača
proizvodnja
Domača
potrošnja
Stopnja samooskrbeRazpoložljiva količina na prebivalca
hlhl%l/preb.
Vina572.430624.0119229
  od tega bela vina381.520427.7728920
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o bilancah za tržno leto 2022/2023 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni v začetku novembra 2024.

Vir preračunov bilanc proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov je Kmetijski inštitut Slovenije.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.