Indeksi uvoznih cen, december 2023

Cene uvoženih proizvodov v 2023 nižje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so bile v letu 2023 za 4,1 % nižje kot v letu 2022. Najizraziteje so se pocenili proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 65,3 %) ter proizvodi v skupini papir in izdelki iz papirja (za 18,9 %).

  • 30. 1. 2024 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na letni ravni najopaznejše znižanje cen v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro …

Cene uvoženih proizvodov so se v letu 2023 znižale za 4,1 % (v 2022 so bile višje za 11,9 %). Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se znižale za 3,2 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 5,4 %.

Cene energentov so bile nižje za 21,0 %, cene surovin za 7,1 %, medtem ko so bile cene proizvodov za široko porabo višje za 0,5 % ter cene proizvodov za investicije za 1,8 %.

Najizraziteje so se pocenili proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 65,3 %) ter proizvodi predelovalnih dejavnosti (za 2,6 %). Med slednjimi so se najbolj pocenili proizvodi iz skupine papir in izdelki iz papirja (za 18,9 %).

… kot tudi na mesečni ravni …

Cene uvoženih proizvodov so bile v decembru 2023 za 0,3 % nižje kot v novembru 2023. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se na mesečni ravni znižale za 0,1 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,5 %.

Cene energentov so bile nižje za 2,2 %, cene proizvodov za široko porabo za 0,3 %, cene surovin za 0,2 %, medtem ko so bile cene proizvodov za investicije višje za 0,1 %.

Najbolj so se znižale cene uvoženih proizvodov v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 14,3 %).


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Stopnje rasti uvoznih cen (%), Slovenija
dec 2023
nov 2023
dec 2023
dec 2022
jan-dec 2023
jan–dec 2022
Skupaj-0,3-4,1-1,1
Evrsko območje-0,1-3,2-0,5
Zunaj evrsko območje-0,5-5,4-1,9
Proizvodi po namenu porabe
Surovine-0,2-7,1-3,4
Energenti-2,2-21,0-21,0
Proizvodi za investicije0,11,85,3
Proizvodi za široko porabo-0,30,53,0
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine0,86,71,9
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti-0,2-2,60,3
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro-14,3-65,3-55,6
METODOLOŠKO OPOZORILO
V letu 2024 bomo indekse verižno povezali prek nove indeksne baze, tj. leta 2021. Osnova za izračunavanje vseh indeksov bo tako povprečje 2021. V podatkovni bazi SiStat bo popravljena tudi časovna vrsta za nazaj.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.