Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, november 2023

Prihodek od prodaje storitev nekoliko višji kot mesec prej

Prihodek od prodaje storitev je bil novembra višji na obeh ravneh ­– na mesečni za 1,0 % in na letni za 6,4 %.

  • 26. 1. 2024 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni največja rast v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Prihodek od prodaje storitev je bil za 1,0 % višji kot oktobra. Najbolj se je zvišal v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, in sicer za 4,4 %. Večji je bil tudi v gostinstvu (za 2,9 %), poslovanju z nepremičninami (za 1,8 %), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,0 %) ter dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,2 %). Nižji je bil le v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,6 %).

Na letni ravni pa največja rast v poslovanju z nepremičninami

V primerjavi z novembrom 2022 je bil prihodek od prodaje storitev višji za 6,4 %. Najizraziteje se je povečal v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 15,2 %. Višji je bil tudi v gostinstvu (za 15,0 %), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 14,9 %), informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 14,7 %) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 6,1 %). Znižal se je le v dejavnosti promet in skladiščenje (za 2,5 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Nominalni prihodek v storitvenih dejavnostih, Slovenija
nov 2023
okt 2023
nov 2023
nov 2022
jan–nov 2023
jan–nov 2022
sprememba v %
Skupaj1)1,06,48,4
H Promet in skladiščenje0,2-2,50,5
49 Kopenski promet; cevovodni transport-0,1-0,45,3
50 Vodni promet19,136,7-4,3
51 Zračni promet-23,5-11,5-6,6
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti2,5-4,8-6,7
53 Poštna in kurirska dejavnost2,7-2,13,7
I Gostinstvo2,915,019,1
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve1,015,418,6
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač3,215,919,4
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti4,414,77,9
58 Založništvo1,66,87,0
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi6,215,613,2
60 Radijska in televizijska dejavnost-1,0-5,21,0
61 Telekomunikacijske dejavnosti3,717,99,5
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti3,918,97,7
63 Druge informacijske dejavnosti11,7-3,3-0,9
L Poslovanje z nepremičninami1,815,212,5
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)-1,66,112,9
69 Pravne in računovodske dejavnosti0,44,99,1
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje0,311,53,4
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje0,317,617,6
73 Oglaševanje in raziskovanje trga-7,5-24,65,7
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti-8,043,238,7
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti1,014,920,7
77 Dajanje v najem in zakup11,615,435,1
78 Zaposlovalne dejavnosti-2,4-8,63,1
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti14,369,353,2
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti-2,423,717,5
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice0,717,117,9
81.2 Čiščenje1,717,718,1
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti1,08,411,2
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.