Digitalizacija gostinskih nastanitvenih dejavnosti, 2023

Po mnenju več kot polovice podjetij v gostinskih nastanitvenih dejavnostih digitalna preobrazba ni bistvena

44 % podjetij v dejavnosti I55 je plačevalo za spletno oglaševanje. 72 % se jih je srečalo s težavami pri digitalni preobrazbi poslovanja. V 2022 jih je 56 % ustvarilo prihodek z rezervacijami, prejetimi prek spleta. 

  • 24. 1. 2024 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več kot dve petini podjetij plačevalo za spletno oglaševanje

V gostinskih nastanitvenih dejavnostih (I55 po SKD 2008) je imelo v letu 2023 66 % zaposlenih in samozaposlenih dostop do interneta za službene namene (v EU-27: 51 %). Največji delež (37 %) podjetij v tej dejavnosti je uporabljal fiksne internetne povezave z največjo pogodbeno zagotovljeno hitrostjo vsaj 30, vendar manj kot 100 Mbit/s. Pri 17 % je ta znašala 1 Gbit/s ali več.

Digitalizacija turizma je pomembna za dvig dodane vrednosti in njegovo trajnostno preobrazbo. Ključno vlogo imajo tudi podatki in njihova uporaba – za sprejemanje odločitev in razvijanje novih storitev.

Podjetja z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi, aktivna v opazovanih dejavnostih, so v 2023 internet uporabljala tudi za naslednje namene:
  • 90 % jih je imelo spletno stran (v EU-27: 94 %). 31 % jih je na njej oglaševalo prosta delovna mesta ali omogočalo elektronsko oddajo prošnje za zaposlitev. Pri 71 % je bila vsebina na spletni strani na voljo v več jezikih.
  • 80 % podjetij je imelo profil na družbenih medijih (v EU-27: 85 %): 80 % na družbenih omrežjih (npr. Facebook, LinkedIn), 55 % na spletnih straneh za deljenje multimedijskih vsebin (npr. YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat) in 5 % blog ali mikroblog (npr. X, Blogspot). 67 % podjetij je družbene medije uporabljalo za razvoj celostne podobe podjetja ali trženje izdelkov ali storitev.
  • 44 % podjetij je plačevalo za spletno oglaševanje, npr. oglase na internetnih iskalnikih, družbenih medijih (npr. na Googlu, Facebooku, YouTubu) ali na drugih spletnih straneh. 42 % jih je pri tem uporabilo metodo, ki temelji na vsebini spletne strani ali iskanih ključnih besedah (kontekstualno oglaševanje), 30 % metodo, ki temelji na sledenju geolokacije uporabnikov interneta ter 17 % metodo, ki temelji na sledenju preteklih aktivnosti ali profila uporabnikov interneta.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihZaposleni najpogosteje izvajali podatkovno analitiko na podatkih iz transakcijskih evidenc

Storitve računalništva v oblaku je najemalo 38 % podjetij (v EU-27: 46 %). 30 % jih je najelo varnostno programsko opremo (antivirusni program, VPN), 27 % pisarniško programsko opremo (urejevalnik besedil, preglednic), 26 % e-pošto, 19 % shranjevanje datotek (vseh vrst datotek, kopij datotek podjetja) in finančno-računovodsko programsko opremo ter 16 % storitve gostovanja podatkovne baze podjetja.

Digitalizacija poslovnih procesov in uporaba podatkov:
  • Petina podjetij je uporabljala programsko rešitev ERP (Enterprise Resource Planning) za izmenjavo informacij med različnimi delovnimi področji (v EU-27: 36 %).
  • 14 % jih je uporabljalo programsko opremo za upravljanje odnosov s strankami (CRM – Customer Relationship Management) (v EU-27: 35 %).
  • V 13 % podjetij so zaposleni izvajali podatkovno analitiko (v EU-27: 34 %). Pri 13 % podjetij je ta temeljila na podatkih iz transakcijskih evidenc (podatki o prodaji, plačilih, npr. podatki iz ERP, o spletni prodaji), 11 % jih je analitiko izvajalo na podatkih o strankah (npr. podatkih o strankinih nakupih, o njihovi lokaciji, preferencah, podanih mnenjih ali iskanjih) in 5 % na podatkih iz družbenih medijev.
  • 4 % podjetij je uporabljalo rešitve poslovne inteligence (BI) (v EU-27: 16 %).


Pomanjkanje znanja v podjetju med glavnimi razlogi za neuporabo tehnologij umetne inteligence


3 % podjetij je uporabljalo tehnologije umetne inteligence (UI) (v EU-27: 6 %). Najpogosteje uporabljena je bila tehnologija UI za prepoznavanje predmetov ali oseb na podlagi slike, npr. prepoznava izdelka, prstnega odtisa, obraza, objekta (3 %). UI se je najpogosteje uporabljala za zaščito in varno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (80 % podjetij, ki so uporabljala UI).

Izmed podjetij, ki UI ne uporabljajo (97 %), jih je 11 % že pretehtalo možnosti za njeno uporabo. Med njihovimi najpogostejšimi razlogi za neuporabo so vsa navajala: pomanjkanje ustreznega znanja v podjetju, nezdružljivost z obstoječo programsko opremo ali sistemi, pomisleki v zvezi s kršitvijo zaščite podatkov in zasebnosti ter nejasne pravne posledice, npr. glede odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe umetne inteligence. 94 % jih je kot razlog navedlo težave z razpoložljivostjo ali kakovostjo potrebnih podatkov, 56 % etične pomisleke, polovica pa previsoke stroške. 44 % podjetij meni, da tehnologije UI zanje niso uporabne.

Več prihodka ustvarjenega z rezervacijami prek spletnih rezervacijskih platform kot prek lastne spletne strani

Leta 2022 je 56 % podjetij v dejavnosti I55 ustvarilo prihodek s spletno prodajo – rezervacijami, prejetimi prek interneta (v EU-27: 72 %): 44 % prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja (v EU-27: 63 %) in 54 % prek spletnih rezervacijskih platform (v EU-27: 61 %).

Podjetja so v 2022 s spletno prodajo ustvarila 14,2 % svojega prihodka (brez DDV): 7,0 % prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja in 7,2 % prek spletnih rezervacijskih platform. 5,0 % prihodka je bilo ustvarjenega s prejetimi rezervacijami iz Slovenije, 6,8 % iz držav članic EU in 2,4 % iz drugih držav.

Več kot polovica podjetij mnenja, da digitalna preobrazba ni bistvena za uspešno poslovanje

Leta 2023 se je skoraj tri četrtine podjetij v gostinskih nastanitvenih dejavnostih srečalo z različnimi težavami pri digitalni preobrazbi poslovanja (72 %).

Pri 51 % vodenja podjetja ali poslovanja v podjetju ni bilo mogoče hitro prilagajati spremembam v okolju, npr. ni bilo mogoče eksperimentirati z uporabo digitalnih tehnologij, 49 % podjetjem primanjkujejo finančna sredstva, v 46 % podjetij primanjkuje ustreznih kadrov ali znanj s tega področja ali pa vodilni kadri, odgovorni za ključne procese, pomanjkljivo poznajo zmožnosti digitalnih tehnologij. V 43 % podjetij poslovni procesi znotraj podjetja nisi povezani.
Več kot polovica (56 %) podjetij je menila, da digitalna preobrazba ni bistvena za uspešno poslovanje podjetja.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihMed zaposlenimi v gostinstvu prevladujejo tisti z osnovnimi digitalnimi veščinami

V 2023 je imelo 47 % oseb, starih 16–74 let, vsaj osnovne digitalne veščine. Med zaposlenimi na področju I Gostinstvo (I55 in I56 po SKD 2008) je bilo takih oseb 52 % (v EU-27: 58 %). Pri 21 % so bile te veščine zelo dobro razvite (v EU-27: 26 %), 31 % jih je imelo osnovne (v EU-27: 32 %), 23 % pomanjkljive (v EU-27: 20 %), 14 % skromne (v EU-27: 12 %) in 3 % zelo skromne digitalne veščine (v EU-27: 5 %). 8 % zaposlenih v tem področju je bilo brez digitalnih veščin (v EU-27: 5 %).
METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja podjetja z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi. Podjetje lahko sestavlja več lastniško povezanih pravnih enot, če na trgu delujejo kot eno samostojno podjetje. Razlike pri deležih uporabe IKT med leti se pojavljajo tudi zaradi različnega števila aktivnih podjetij v opazovani populaciji – to je med drugim odvisno od gospodarskih, okoljskih in zdravstvenih razmer, npr. pandemije.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Izvedbo raziskovanja je sofinancirala Evropska unija. Za vsebino te objave je odgovoren izključno SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.