Plače zaposlenih pri pravnih osebah, november 2023

Povprečna plača višja od plače za oktober

V primerjavi s plačo za oktober je bila povprečna bruto plača za november višja – nominalno za 9,8 %, realno za 10,9 %.

  • 22. 1. 2024 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.427,10 EUR, neto: 1.594,13 EUR

Povprečna bruto plača za november 2023 je znašala 2.427,10 EUR. Od plače za mesec prej je bila nominalno višja za 9,8 %, realno pa za 10,9 %. Povprečna neto plača je znašala 1.594,13 EUR in je bila od plače za oktober nominalno višja za 11,1 %, realno pa za 12,2 %. Povprečna plača se je občutno zvišala predvsem zaradi višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

V primerjavi s plačo za prejšnji november je bila višja nominalno (v bruto znesku za 8,1 %, v neto znesku za 7,7 %) in realno (v bruto znesku za 3,1 %, v neto znesku za 2,7 %).

Plača višja v obeh sektorjih, javnem in zasebnem

V primerjavi s plačo za oktober se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 2,5 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 1,3 %), v zasebnem sektorju pa za 13,8 %.

Najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro

Povprečna bruto plača je bila najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.822,97 EUR), najnižja pa v gostinstvu (1.703,99 EUR).

V primerjavi s plačo za oktober se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 21,5 %), najbolj znižala pa v izobraževanju (za 1,9 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
nov 2023Ø jan–nov 2023Ø sep–nov 2023nov 2023
okt 2023
nov 2023
nov 2022
Ø jan–nov 2023
Ø jan–nov 2022
EURnominalna stopnja rasti (%)
Bruto2.427,102.209,332.270,959,88,19,8
Javni sektor2.598,302.514,712.544,472,55,910,3
  od tega sektor država2.506,082.512,932.520,10-1,36,710,2
Zasebni sektor2.350,512.073,442.148,8613,89,39,6
Neto1.594,131.437,381.480,6411,17,79,8
Javni sektor1.682,221.623,531.642,323,15,410,1
  od tega sektor država1.618,021.622,531.626,28-1,26,410,1
Zasebni sektor1.554,721.354,551.408,4815,58,99,6
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.