Registracije in začetki stečajev pravnih enot, december 2023

V zadnjem mesecu prejšnjega leta več stečajev

Stečajev je bilo decembra na mesečni ravni za 19,2 %, na četrtletni pa za 8,6 % več. Četrtletno se je število stečajev najbolj povečalo v gradbeništvu. Pri registracijah mesečno nismo zaznali sprememb, četrtletno pa jih je bilo za 4,2 % več. 

  • 7. 2. 2024 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V vseh četrtletnih primerjavah več registracij 

Medtem ko je število registracij v decembru ostalo na enaki ravni kot mesec prej, se je v primerjavi z decembrom 2022 povečalo za 3,2 %, v primerjavi s povprečjem leta 2015 pa za 19,7 %.  

V lanskem zadnjem četrtletju se je število povečalo v primerjavi s četrtletjem prej za 4,2 %, z istim četrtletjem 2022 za 6,5 % in povprečjem leta 2015 za 20,6 %. 

Z vidika področij dejavnosti se je število registracij v primerjavi s četrtletjem prej in zadnjim četrtletjem 2022 nekoliko zmanjšalo v treh  ̶  v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih ter gradbeništvu in industriji, v vseh preostalih pa se je povečalo. 

V primerjavi s povprečjem 2015 jih je bilo za več kot polovico več v dejavnosti izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij (za 60,4 %) ter v gradbeništvu (za 50,3 %).


Število stečajev na četrtletni ravni najbolj zraslo v gradbeništvu

Skupno je število stečajev na mesečni ravni zraslo za 19,2 %, v primerjavi z decembrom lani in povprečjem 2015 pa jih je bilo manj (za 8,4 % oz. 16,5 %). 

Tudi četrtletno se je število povečalo za 8,6 %, v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2022 in povprečjem leta 2015 pa je upadlo za 14,0 % oz. 24,9 %.

V primerjavi s 3. četrtletjem 2023 se je število najizraziteje povečalo v gradbeništvu (za 53,3 %), v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2022 pa v dejavnosti izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij (za 100,0 %). V primerjavi s povprečjem 2015 jih je bilo več le v dejavnosti promet in skladiščenje (za 7,9 %).

Na vseh opazovanih četrtletnih ravneh se je število stečajev najizraziteje zmanjšalo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih  ̶  v primerjavi s predhodnim četrtletjem za 25,0 %, v primerjavi z istim četrtletjem leto prej za 72,7 % in v primerjavi s povprečjem 2015 za 58,6 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot v stopnjah rasti (%), desezonirani podatki, Slovenija
RegistracijeZačetki stečajev
Č4 2023
Č3 2023
Č4 2023
Č4 2022
Č4 2023
Ø 2015
Č4 2023
Č3 2023
Č4 2023
Č4 2022
Č4 2023
Ø 2015
B–S Industrija, gradbeništvo in storitve, skupaj4,26,520,68,6-14,0-24,9
B–E Industrija-1,0-0,7-1,6-3,713,0-29,7
F Gradbeništvo-2,0-5,050,353,3-9,8-8,9
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil4,06,8-24,84,50,0-18,6
H Promet in skladiščenje5,913,733,2-19,0-48,57,9
I Gostinstvo2,13,939,20,0-16,0-12,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti-3,6-9,316,0-25,0-72,7-58,6
K–N Finančne, zavarovalniške, poslovanje z nepremičninami, strokovne in druge poslovne dejavnosti6,89,59,211,5-25,6-51,1
P–S Izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij8,613,660,48,0100,0-24,7
METODOLOŠKO OPOZORILO
 Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.