Delovno aktivno prebivalstvo, november 2023

Največ delovno aktivnih doslej

Delovno aktivnih oseb je bilo za skoraj 900 več kot oktobra. Njihovo število se je najbolj povečalo med ženskami, po področjih dejavnosti pa v zdravstvu in socialnem varstvu ter izobraževanju. V predelovalnih dejavnostih je bilo delovno aktivnih manj tako v mesečni kot tudi v letni primerjavi.

  • 16. 1. 2024 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Ključne statistike za november:

  • število delovno aktivnih mesečno zraslo za 0,1 %, izraziteje med ženskami;
  • povišanje števila delovno aktivnih v 12 področjih dejavnosti;
  • znižanje števila delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih za 0,2 %.

Izrazitejša rast števila delovno aktivnih žensk

Novembra je bilo delovno aktivnih nekaj več kot 938.400 oseb. To je največ, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. V primerjavi z mesecem prej jih je bilo za skoraj 900 oziroma 0,1 % več. Najvišjo vrednost je doseglo tako število zaposlenih kot tudi samozaposlenih. Prvih je bilo okoli 836.700 ali za 0,1 % več, drugih pa približno 101.700 ali za 0,2 % več.

Delovno aktivnih je bilo približno 515.900 moških oziroma okoli 40 več in nekaj več kot 422.500 žensk oziroma približno 800 več kot oktobra (največ v zdravstvu in socialnem varstvu ter izobraževanju).

V primerjavi z novembrom 2022 se je število delovno aktivnih povečalo za 0,8 %. Zaposlenih je bilo za 0,6 % več, samozaposlenih pa za 2,5 % več. Dvignilo se je tako število delovno aktivnih moških kot tudi žensk – prvih za 0,6 %, drugih pa za 1,0 %.

Rast v večini področij dejavnosti

Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih povečalo v 12 področjih dejavnosti, zmanjšalo pa v 8. Največjo rast smo zaznali v zdravstvu in socialnem varstvu ter izobraževanju. V zdravstvu in socialnem varstvu se je število delovno aktivnih povečalo za približno 400 oseb (ali za 0,6 %), med temi je bilo več kot tri četrtine žensk. V izobraževanju pa je bilo delovno aktivnih oseb za nekaj manj kot 400 več (ali za 0,5 %), prevladovale so ženske, njihov delež je znašal 89,5 %.

Po drugi strani se je število delovno aktivnih najbolj zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,2 % ali za približno 400 oseb, sledilo je gostinstvo, kjer se je njihovo število znižalo za 0,3 % ali za nekaj več kot 100 oseb.

V primerjavi z novembrom 2022 se je število delovno aktivnih v zdravstvu in socialnem varstvu povečalo za 2,3 %, v izobraževanju pa za 2,0 %. 

Na letni ravni se je število delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih znižalo, in sicer za 0,8 %, v gostinstvu pa je zraslo za 1,3 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
nov 2023 nov 2023 
okt 2023
nov 2023
nov 2022
številostopnja rasti (%)
Delovno aktivno prebivalstvo938.4550,10,8
Zaposlene osebe836.7030,10,6
   pri pravnih osebah788.9070,10,7
   pri fizičnih osebah47.796-0,5-2,1
Samozaposlene osebe101.7520,22,5
   samostojni podjetniki posamezniki75.9840,34,3
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.1520,1-1,4
   kmetje19.6160,1-2,8
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.