Poslovne tendence, januar 2024

Nekoliko več zaupanja le v trgovini na drobno

Zaupanje je upadlo v predelovalnih in storitvenih dejavnostih ter gradbeništvu, zraslo pa v trgovini. Proizvodnjo je pestilo nezadostno domače povpraševanje, trgovino konkurenca v sektorju, v gradbeništvu je bilo premalo usposobljenih delavcev, v storitvenih dejavnostih pa delovne sile na splošno.

  • 25. 1. 2024 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V predelovalnih dejavnostih zaupanje manjše

Vrednost kazalnika zaupanja se je znižala v primerjavi z vsemi tremi obravnavanimi obdobji: od vrednosti v prejšnjem mesecu je bila nižja za 1 odstotno točko, od vrednosti pred letom dni za 4 odstotne točke in od dolgoletnega povprečja za 8 odstotnih točk.

Izboljšala sta se kazalnika skupna naročila in zaloge končnih izdelkov (za 4 oz. za 3 odstotne točke), poslabšal pa se je kazalnik pričakovana proizvodnja (za 9 odstotnih točk). V primerjavi z letom 2022 je bilo zaupanje lani manjše, povprečje kazalnika je bilo namreč nižje za 8 odstotnih točk (upad z 0 na −8 odstotnih točk).

Najpogosteje so dejavnost omejevali naslednji dejavniki: nezadostno domače povpraševanje (34 % podjetij, za 11 odstotnih točk več kot v prejšnjem januarju), nezadostno tuje povpraševanje (34 %, za 9 odstotnih točk več) in negotove gospodarske razmere (32 %, za 8 odstotnih točk manj).

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti je bila 80,1-odstotna oz. za 2,1 odstotne točke manjša kot v oktobru 2023. Kazalnik ustreznost proizvodnih zmogljivosti se je znižal za 2 odstotni točki, medtem ko je kazalnik obseg novih naročil zrasel za 3 odstotne točke. Ocena konkurenčnega položaja na domačem trgu se je izboljšala (za 2 odstotni točki), na trgih držav članic EU in na trgih zunaj EU pa se je poslabšala (za 2 odstotni točki oz. za 3 odstotne točke).

V trgovini na drobno nekoliko višje

Kazalnik zaupanja je bil za 1 odstotno točko višji kot prejšnji mesec in 4 odstotne točke nad dolgoletnim povprečjem, na letni ravni pa se je njegova vrednost znižala za 2 odstotni točki. Povprečje za leto 2023 je bilo za 7 odstotnih točk nižje kot v predhodnem letu.

Najizraziteje se je zvišal kazalnik pričakovane prodajne cene, in sicer za 5 odstotnih točk, znižal pa se je kazalnik pričakovano zaposlovanje, za 9 odstotnih točk.

Poslovanje v tej dejavnosti so najbolj omejevali konkurenca v sektorju (to je navedlo 44 % podjetij, za 1 odstotno točko več kot v prejšnjem januarju), visoki stroški dela (37 %, za 2 odstotni točki več) in nezadostno povpraševanje (23 %, za 2 odstotni točki več).

V gradbeništvu nižje

Vrednost kazalnika zaupanja je bila za 2 odstotni točki nižja kot mesec prej. Od vrednosti v istem obdobju prejšnjega leta je bila nižja za 5 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa višja za 21 odstotnih točk.

Zaupanje je upadlo zaradi poslabšanja kazalnika pričakovano zaposlovanje (znižanje za 8 odstotnih točk), medtem ko se je kazalnik skupna naročila izboljšal za 3 odstotne točke. Povprečje kazalnika zaupanja za leto 2023 je znašalo 14 odstotnih točk in je bilo za 8 odstotnih točk nižje kot v letu pred tem.

Največ podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev (44 % podjetij, to je bilo za 5 odstotnih točk manj kot v prejšnjem januarju), sledili so visoki stroški dela (37 %, za 3 odstotne točke manj) in visoki stroški materiala (36 %, za 19 odstotnih točk manj).

V storitvenih dejavnostih prav tako upadlo

Kazalnik zaupanja je bil za 1 odstotno točko nižji kot decembra, za 5 odstotnih točk nižji kot v prejšnjem januarju in 2 odstotni točki nad dolgoletnim povprečjem. Letno povprečje za 2023 je bilo za 1 odstotno točko nižje od predhodnega.

Večina kazalnikov je upadla, dvignila sta se le kazalnika povpraševanje in poslovni položaj, prvi za 5 in drugi za 1 odstotno točko.

Najpogosteje sta poslovanje omejevala pomanjkanje delovne sile (33 % podjetij, za 2 odstotni točki več kot januarja lani) in nezadostno povpraševanje (26 %, za 5 odstotnih točk manj). 30 % podjetij je poslovalo brez omejitev (za 2 odstotni točki več).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, januar 2024
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, januar 2024
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.