Gospodarska klima, januar 2024

Razpoloženje v gospodarstvu rahlo navzgor

Kazalniki zaupanja so se v januarju le malenkost spremenili, zato so posledično imeli majhen vpliv na gospodarsko klimo.

  • 25. 1. 2024 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Rahlo izboljšanje na mesečni ravni …

Vrednost kazalnika gospodarska klima je znašala −3,2 odstotne točke in je bila za 0,3 odstotne točke višja kot mesec prej (−3,4 odstotne točke). Povprečje leta 2023 je bilo za 4,4 odstotne točke nižje kot v predhodnem letu.

Pozitivno sta na spremembo vplivala kazalnika zaupanja med potrošniki (za 0,7 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke). Negativen vpliv pa so imeli kazalniki zaupanja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih (vsak za 0,2 odstotne točke) ter gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). 

… na letni ravni pa znižanje

V primerjavi s prejšnjim januarjem je bila vrednost kazalnika gospodarska klima nižja za 2,1 odstotne točke.

Upad je bil posledica poslabšanja  kazalnikov zaupanja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih (znižanje za 1,6 odstotne točke oz. za 1,5 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke) in trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke). Pozitiven prispevek je imel le kazalnik zaupanja med potrošniki (za 1,5 odstotne točke).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–januar 2024
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–januar 2024
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, januar 2024
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, januar 2024
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.