Skupni indeks obsega proizvodnje, november 2023

Obseg proizvodnje večji kot v oktobru

Skupni obseg proizvodnje se je novembra na mesečni ravni povečal, na kar so vplivale vsa opazovana področja dejavnosti. Večji je bil tudi na letni ravni, na ravni prvih enajstih mesecev leta 2023 pa se je nekoliko zmanjšal.

  • 31. 1. 2024 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni večji

Obseg proizvodnje je bil za 1,9 % večji kot oktobra. K rasti so prispevala vsa opazovana področja dejavnosti, v največji meri industrija (dvig za 3,7 %).

Rast tudi na letni ravni

V primerjavi z novembrom 2022 se je obseg proizvodnje povečal za 0,7 %. Na rast je najbolj vplivalo povečanje v gradbeništvu (dvig za 11,6 %).

Kljub veliki rasti v gradbeništvu na ravni prvih enajstih mesecev nekoliko manjši

V primerjavi z obdobjem med januarjem in novembrom leta 2022 je bil obseg proizvodnje manjši za 0,4 %. Zrasel je v gradbeništvu (za 19,9 %), upadel pa v industriji in trgovini (za 4,4 % oz. za 3,8 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Skupni obseg proizvodnje, Slovenija
nov 2023
okt 2023
nov 2023
nov 2022
jan–nov 2023
jan–nov 2022
sprememba v %
Skupaj B–N1,90,7-0,4
B–D Industrija3,7-0,8-4,4
F Gradbeništvo0,111,619,9
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil0,5-1,7-3,8
H–N Storitvene dejavnosti1,02,01,6
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za preteklo leto so začasni. Z vsako naslednjo objavo se začasni podatki lahko nadomestijo z novimi.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.