Temeljni agregati sektorja država, 3. četrtletje 2023

Država poslovala s primanjkljajem

Sektor država je v letošnjem 3. četrtletju ustvaril 382 milijonov EUR primanjkljaja, kar je predstavljalo 2,4 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je znašal 43.917 milijonov EUR ali 71,4 % BDP.

  • 29. 12. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Izdatki države rasli bolj kot prihodki

Država je v 3. četrtletju letos ustvarila primanjkljaj v vrednosti 382 milijonov EUR (2,4 % BDP). Rast skupnih izdatkov države je bila za 3,4 odstotne točke višja od rasti skupnih prihodkov. Skupno je primanjkljaj države v prvih devetih mesecih letos znašal 1.534 milijonov EUR (lani 1.105 milijonov EUR).

K rasti prihodkov največ prispevali davčni prihodki

Že enajsto četrtletje zapored je bilo v sektorju država zaznati rast skupnih prihodkov. Ti so znašali 6.934 milijonov EUR. Od prihodkov v istem četrtletju 2022 so bili višji za 563 milijonov EUR ali za 8,8 %. V primerjavi s prvimi tremi četrtletji 2022 so skupni prihodki sektorja država v prvih devetih mesecih letos zrasli za 1.551 milijonov EUR ali za 8,4 %.

Skupne prihodke so nominalno najbolj povečali davčni prihodki, ti so se v primerjavi s 3. četrtletjem lani dvignili za 229 milijonov EUR ali za 7,3 %. Med temi so najbolj zrasli prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz, in sicer za 117 milijonov EUR ali za 5,8 %. Prihodki od tekočih davkov na dohodke in premoženje so se zvišali za 113 milijonov EUR ali za 10,0 %, prihodki od socialnih prispevkov pa za 224 milijonov EUR ali za 9,8 %.

Prihodki od obresti so zrasli sedmo četrtletje zapored, in sicer so se povečali za 55 milijonov EUR ali za 241,1 %.

Skupne izdatke dvignila predvsem sredstva za zaposlene in socialna nadomestila

Skupni izdatki države so znašali 7.317 milijonov EUR. V primerjavi z izdatki v istem četrtletju lani so se zvišali za 798 milijonov EUR ali za 12,2 %. V prvih devetih mesecih letos so bili skupni izdatki sektorja država za 1.981 milijonov EUR ali za 10,1 % višji kot v istem obdobju lani.

V 3. četrtletju letos so se nominalno najbolj povečali izdatki za sredstva za zaposlene, in sicer za 227 milijonov EUR ali za 14,3 %. Socialna nadomestila v denarju in naravi so bila višja za 145 milijonov EUR ali za 5,8 %, subvencije pa za 130 milijonov EUR ali za 83,0 %.

Izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva so se dvignili za 77 milijonov EUR ali za 9,8 %, izdatki za obresti pa za 36 milijonov EUR ali za 22,9 %.

Konsolidirani bruto dolg države večji

Konsolidirani bruto dolg države je konec 3. četrtletja 2023 znašal 43.917 milijonov EUR ali 71,4 % BDP. V primerjavi s stanjem na koncu predhodnega četrtletja je bil višji za 1.526 milijonov EUR. Povečal se je predvsem dolg iz naslova dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Dolg države na centralni ravni je znašal 43.105 milijonov EUR ali 70,1 % BDP, na lokalni ravni pa 1.031 milijonov EUR ali 1,7 % BDP.

Skladi socialne varnosti so bili na koncu 3. četrtletja letos brez dolga.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Stopnje rasti1) prihodkov in izdatkov sektorja država, Slovenija
Stopnje rasti<sup>1)</sup> prihodkov in izdatkov sektorja država, Slovenija
1) Sprememba glede na isto četrtletje leto prej.
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za sektor država, Slovenija
20222023
Č3Č4Č1Č2Č3
mio. EUR
S.13 Država
  Skupaj prihodki6.3726.6216.2726.9056.934
  Skupaj izdatki6.5197.2336.8267.5037.317
  od tega: izdatki za obresti158173181184195
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)-147-613-554-598-382
Bruto konsolidirani dolg1)41.75441.24242.18042.39143.917
  S.1311 Centralna država41.01540.42741.38641.59743.105
  S.1313 Lokalna država9361.0191.0191.0241.031
  S.1314 Skladi socialne varnosti00000
  Konsolidacija med podsektorji (-)-196-205-225-229-219
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za sektor država, Slovenija
20222023
Č3Č4Č1Č2Č3
% BDP
S.13 Država
  Skupaj prihodki42,744,643,643,042,8
  Skupaj izdatki43,748,747,446,745,2
  od tega: izdatki za obresti1,11,21,31,11,2
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1)-1,0-4,1-3,8-3,7-2,4
Bruto konsolidirani dolg1)74,472,372,070,471,4
  S.1311 Centralna država73,170,970,669,170,1
  S.1313 Lokalna država1,71,81,71,71,7
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,00,00,00,00,0
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.