Energetika, november 2023

Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem novembru

Proizvodnja električne energije se je novembra v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, povečala se je tudi oskrba z energenti. Objavljamo kazalnike porabe električne energije pri poslovnih subjektih za leto 2022.

  • 27. 12. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije na letni ravni večja, uvoz manjši

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.053 GWh in se je v primerjavi z oktobrom povečala za 20 %, v primerjavi s prejšnjim novembrom pa za 36 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 79 % večja, v termoelektrarnah za 180 % večja in v jedrski elektrarni za 46 % manjša kot pred enim letom.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi porast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 172 % večja kot pred enim letom.

Uvozili smo 863 GWh, izvozili pa 790 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim novembrom je bil uvoz za 17 % manjši, izvoz pa za 22 % večji.

Poraba električne energije na mesečni ravni večja

Gospodinjstva so novembra porabila 301 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 598 GWh, pri čemer je poraba v področju dejavnosti izobraževanje znašala 17 GWh. Ljubljana je bila edina občina z več kot 10-odstotno porabo električne energije v omenjeni dejavnosti, obsegala je 26 %.

Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

V novembru 2023 smo zaznali povečanje oskrbe z zemeljskim plinom za 41 %, črnim premogom in antracitom za 12 %, dizelskim gorivom za 10 %, koksom za 8 % in utekočinjenim naftnim plinom za 5 %. Nadalje smo zabeležili zmanjšanje oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 29 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 22 %, drugimi naftnimi proizvodi za 22 % in motornim bencinom za 11 %.

V primerjavi s prejšnjim novembrom pa so porastle količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 657 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 36 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 24 %, črnim premogom in antracitom za 17 % in zemeljskim plinom za 5 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Proizvodnja električne energije, Slovenija, oktober 2023
Proizvodnja električne energije, Slovenija, oktober 2023
Električna energija, Slovenija
nov
2022
okt
2023
nov
2023
nov 2023
nov 2022
nov 2023
okt 2023
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj7728771.0533620
  od tega hidroelektrarne2914085207927
  od tega termoelektrarne110332309180–7
  od tega jedrska elektrarna35984193–46128
Uvoz1.044962863–17–10
Izvoz648775790222
Razpoložljiva električna energija1.1321.0271.090–46
Poraba gospodinjstva303247301–122
Poraba poslovni subjekti606589598–12
Oskrba z energenti, Slovenija
nov
2022
okt
2023
nov
2023
nov 2023
nov 2022
nov 2023
okt 2023
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)4074264781712
Koks (t)1.6951.6041.73228
Rjavi premog in lignit (t)32.303251.726244.655657–3
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.4565.6555.954–85
Motorni bencin, neosvinčen (t)31.18036.20432.0973–11
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)9441.6421.28436–22
Dizelsko gorivo (t)114.24695.929105.539–810
Kurilno olje, ekstra lahko (t)10.19817.88312.61824–29
Drugi naftni proizvodi (t)11.3529.7407.588–33–22
Zemeljski plin (1.000 Sm3)78.96258.49782.676541
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.