Plače zaposlenih pri pravnih osebah, oktober 2023

Povprečna plača višja od plače za september

V primerjavi s plačo za september je bila povprečna bruto plača za oktober višja – nominalno za 1,7 %, realno za 1,5 %.

  • 22. 12. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.210,78 EUR, neto: 1.434,45 EUR

Povprečna bruto plača za oktober 2023 je znašala 2.210,78 EUR. Od plače za mesec prej je bila nominalno višja za 1,7 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna neto plača je znašala 1.434,45 EUR in je bila od plače za september nominalno višja za 1,5 %, realno pa za 1,3 %.

V primerjavi s plačo za prejšnji oktober je bila višja nominalno (v bruto znesku za 9,2 %, v neto znesku za 8,9 %) in realno (v bruto znesku za 2,2 %, v neto znesku za 1,9 %).

Plača višja v obeh sektorjih, javnem in zasebnem

V primerjavi s plačo za september se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 1,4 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 1,0 %), v zasebnem sektorju pa za 1,8 %.

Najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.178,41 EUR), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.590,43 EUR).

V primerjavi s plačo za september se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v rudarstvu (za 5,8 %), najbolj znižala pa v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 5,3 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
okt 2023Ø jan–okt 2023Ø avg–okt 2023okt 2023
sep 2023
okt 2023
okt 2022
Ø jan–okt 2023
Ø jan–okt 2022
EURnominalna stopnja rasti (%)
Bruto2.210,782.187,462.202,431,79,210,0
Javni sektor2.535,322.506,272.526,011,48,910,8
  od tega sektor država2.539,922.513,622.531,081,08,110,5
Zasebni sektor2.066,052.045,662.058,301,89,49,6
Neto1.434,451.421,641.429,851,58,910,0
Javni sektor1.632,301.617,611.627,561,28,710,7
  od tega sektor država1.637,581.622,981.632,680,98,110,4
Zasebni sektor1.346,221.334,481.341,781,68,99,7
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.