Poslovanje podjetij po dejavnosti, 3. četrtletje 2023

Kazalnik izvozne usmerjenosti na najnižji letošnji ravni, investicije v prihodkih od prodaje pa na najvišji

V 3. četrtletju letos je kazalnik izvozne usmerjenosti na skupni ravni dejavnosti znašal 43 %, najmanj od 3. četrtletja 2020. Kazalnik gospodarnosti poslovanja je bil enak kot v 2. četrtletju, investicije v prihodkih od prodaje pa na najvišji letošnji ravni.                       

  • 8. 12. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Najnižja vrednost kazalnika izvozne usmerjenosti v zadnjih 13 četrtletjih 

Pri kazalniku izvozne usmerjenosti smo na ravni vseh dejavnosti izmerili najnižjo vrednost v tem letu (43 %). Nazadnje je bil tako nizek v 2. četrtletju 2020 (posledica epidemije covida-19). V zadnjih dveh četrtletjih so podjetja v predelovalnih dejavnostih ustvarila tri četrtine vseh čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih. V področju dejavnosti gradbeništvo je ta delež znašal 13 %, nazadnje je bil tako majhen v zadnjem četrtletju 2020.

Kazalnik gospodarnosti poslovanja najvišji v poslovanju z nepremičninami

V zadnjih dveh četrtletjih so bili poslovni prihodki na skupni ravni dejavnosti za 6 % višji od poslovnih odhodkov. Vse dejavnosti razen ene so letošnje 3. četrtletje zaključile z dobičkom iz poslovanja (izjema je bilo področje dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo). Vrednost tega kazalnika je bila najvišja v poslovanju z nepremičninami (135 %). S 122 % je sledilo gostinstvo, ki že tradicionalno doseže najvišjo gospodarnost poslovanja v 3. četrtletju posameznega leta. V gradbeništvu je ta kazalnik dosegel 109 %, nazadnje je bil tako visok v 3. četrtletju 2020.

Investicije v prihodkih od prodaje najvišje letos

Za investicije v osnovna sredstva je bilo na skupni ravni dejavnosti namenjenih 5 % čistih prihodkov od prodaje. V gradbeništvu jih je bilo za te investicije namenjenih 3 %, kar je bilo enako kot v četrtletju prej.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat

METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za tekoče leto se objavljajo enkrat letno, in sicer ob objavi podatkov za 4. četrtletje tekočega leta.

Na poslovanje podjetij v letih 2022 in 2023 vpliva energetska kriza. V izračunu poslovnih prihodkov in dodane vrednosti se upoštevajo tudi subvencije, povezane s poslovnimi učinki. Podjetja vključujejo med te subvencije – v skladu z računovodskimi standardi – tudi državne pomoči zaradi visokih stroškov energije. To je treba upoštevati pri medletni primerjavi podatkov.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.