Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, podrobni podatki, 2023

Vsaj osnovne digitalne veščine ima manj kot polovica oseb

Digitalne veščine je imelo 87 % prebivalcev: 19 % jih je imelo zelo dobro razvite digitalne veščine, 28 % osnovne, 21 % pomanjkljive, 13 % skromne in 6 % zelo skromne. Brez digitalnih veščin jih je bilo 13 %, delež je bil največji med 65–74-letniki (43 %).

  • 5. 12. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Najmanj osnovne digitalne veščine ima nekaj manj kot polovica

Eden izmed ciljev evropskega digitalnega desetletja in Slovenije je, da bo imelo do leta 2030 najmanj 80 % oseb, starih 16–74 let (v nadaljevanju: prebivalci), vsaj osnovne digitalne veščine. Letos je bilo v Sloveniji takih 47 %. S 73 % je bil delež najvišji med 16–24-letniki in s 17 % najnižji med 65–74-letniki.

Obvladanje digitalnih veščin oz. razvitost posamezne skupine teh se pri posamezniku spremlja z izvedbo posameznih aktivnosti na internetu ali pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). V primerjavi z 2021 (obdobje epidemije covida-19) so se nekateri deleži izvedenih aktivnosti letos zmanjšali, to pa je neposredno vplivalo na obvladanje digitalnih veščin, npr. spletno nakupovanje, iskanje informacij o zdravju prek interneta in uporabo neposrednega sporočanja.

Zelo dobro razvite digitalne veščine pri petini

Prebivalci so imeli naslednje ravni digitalnih veščin:
  • 19 % jih je imelo zelo dobro razvite digitalne veščine,
  • 28 % osnovne, 
  • 21 % pomanjkljive,
  • 13 % skromne in 
  • 6 % zelo skromne.
Brez digitalnih veščin je bilo 13 % prebivalcev, delež je bil največji v starostni skupini 65–74 let (43 %). Med spoloma ni bilo večjih razlik v razvitosti digitalnih veščin.Brez digitalnih veščin štirje od desetih upokojencev

Med učenci, dijaki in študenti jih je imelo 36 % zelo dobro razvite digitalne veščine, 39 % osnovne, 18 % pomanjkljive, 5 % skromne in 2 % zelo skromne digitalne veščine.

Zelo dobro razvite digitalne veščine je imela skoraj petina (24 %) zaposlenih in samozaposlenih, 32 % osnovne, 24 % pomanjkljive, 12 % skromne in 5 % zelo skromne. Brez teh veščin so bili 4 %.

Med upokojenci so le 3 % imeli zelo dobro razvite digitalne veščine, 16 % jih je imelo osnovne, 14 % pomanjkljive, 17 % skromne in 12 % zelo skromne. Delež oseb brez digitalnih veščin v tej starostni skupini je znašal 38 %.


Digitalne veščine sestavlja 5 skupin, predstavljenih v nadaljevanju.

Po razvitosti na prvem mestu digitalne veščine za komunikacijo in sodelovanje: 87 %

Digitalne veščine za komunikacijo in sodelovanje je imelo 87 % prebivalcev: pri 77 % so bile te zelo dobro razvite, pri 11 % pa so bile na osnovni ravni. 13 % prebivalcev omenjenih veščin še ni usvojilo. 

Od posameznih aktivnosti v tej skupini jih je največ pošiljalo ali prejemalo e-pošto (81 %).

Digitalne veščine za informacijsko in podatkovno pismenost: 86 %


Veščine za informacijsko in podatkovno pismenost je imelo 86 % prebivalcev, 75 % jih je te veščine obvladovalo zelo dobro, 10 % pa le osnovno. 14 % jih je bilo brez takih veščin.

V tej skupini jih je največ iskalo informacije o izdelkih ali storitvah prek interneta (77 %).

Digitalne veščine za reševanje problemov: 80 %

Digitalne veščine za reševanje problemov je imelo osem od desetih prebivalcev: 52 % zelo dobro razvite, 28 % pa osnovno. Brez teh veščin jih je bila petina. 

Najpogostejša aktivnost v tej skupini veščin je nakupovanje prek spleta v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem (66 %).

Digitalne veščine za ustvarjanje digitalnih vsebin: 62 %

Veščine za ustvarjanje digitalnih vsebin je imelo 62 % prebivalcev; 41 % zelo dobro razvite, 21 % pa osnovno. Brez omenjenih veščin je bilo 38 % prebivalcev.

Največ prebivalcev v tej skupini je kopiralo ali premaknilo dokumente, slike, video ali druge datoteke med mapami, napravami ali v oblak (51 %).

Na zadnjem mestu digitalne veščine za varno uporabo IKT in zaščito podatkov: 56 %

Več kot polovica prebivalcev je imela digitalne veščine za varno uporabo IKT in zaščito podatkov (56 %); 29 % zelo dobro razvite, 27 % pa osnovne. Brez takih veščin je bilo 44 % prebivalcev.

V tej skupini je največji delež prebivalcev (34 %) na internetu zavrnil uporabo svojih osebnih podatkov za namene oglaševanja.Tabele z najnovejšimi podatki o digitalnih veščinah za leti 2021 in 2023, o uporabi spletnih strani ali mobilnih aplikacij javnih ustanov ter digitalnega potrdila, tudi po statističnih regijah, so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatne informacije o spremljanju obvladanja digitalnih veščin so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Izvedbo raziskovanja je sofinancirala Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno avtorjeva in ne odražajo nujno mnenj Evropske unije ali Eurostata. Zanje nista odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil finančna sredstva.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.