Izvoz in uvoz blaga, oktober 2023

Trgovanje z državami članicami EU manjše, z državami nečlanicami EU večje

Vrednost blagovne menjave je bila v letošnjem desetem mesecu pri izvozu nekoliko višja kot v primerljivem obdobju leto prej, uvoz pa se je rahlo zmanjšal. Kljub padcu uvoza na mesečni ravni je ta v obdobju prvih desetih mesecev za odtenek zrastel.

  • 5. 12. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Ključne statistike

Izvoz (4,8 milijarde EUR):
  • V primerjavi s prejšnjim oktobrom se je vrednostno zvišal za 11,6 %.
  • Zrasla je samo vrednost izvoza v države nečlanice EU, vendar je bila ta rast precej izrazita: 44,9 %. Brez poslov oplemenitenja pa je vrednost upadla za 2,3 %, na 836,0 milijona EUR.
Uvoz (4,9 milijarde EUR):
  • V primerjavi z oktobrom lani se je njegova vrednost znižala za 0,7 %.
  • Uvoz iz držav članic EU je bil za 7,7 % manjši, iz držav nečlanic EU pa za 10,1 % večji. Brez poslov oplemenitenja pa je uvoz pri tej skupini držav upadel za 16,0 % na 779,6 milijona EUR.
Pokritost uvoza z izvozom je bila 99,6-odstotna. Primanjkljaj pri blagovni menjavi s tujino je znašal 19,7 milijona EUR.

Blagovna menjava z državami EU-27 upadla

Obe vrednosti blagovne menjave z državami članicami EU sta se v primerjavi z lanskim oktobrom znižali, pri izvozu za 6,5 %, pri uvozu pa za 7,7 %.

V opazovanem mesecu je Slovenija največ blaga izvozila v Nemčijo (23,9 %). Sledile so Italija (14,9 %), Hrvaška (13,6 %) in Avstrija (9,8 %). Tudi uvozila je največ iz Nemčije (20,9 %), sledili sta Italija (18,0 %) in Avstrija (11,8 %).

Trgovanje s tujino v prvih desetih mesecih večje

V prvih desetih mesecih je izvoz znašal 45,8 milijarde EUR, uvoz pa 47,7 milijarde EUR. To je bilo za 4,7 % oz. 1,0 % več kot v istem obdobju lani. Pokritost uvoza z izvozom je bila 96,2-odstotna.
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
okt 2023jan–okt 2023okt 2023
okt 2022
jan–okt 2023
jan–okt 2022
1.000 EURsprememba v %
Izvoz4.836.64945.848.24311,64,7
  EU-272.632.25125.675.470-6,5-4,8
  države nečlanice EU2.204.39820.172.77344,919,9
Uvoz4.856.39147.679.310-0,71,0
  EU-272.753.81426.560.876-7,7-5,8
  države nečlanice EU2.102.57721.118.43410,111,2
Trgovinska bilanca-19.741-1.831.067--
Pokritost uvoza z izvozom v %99,696,2--
- ni pojava ali izračun ni smiseln
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2023 so začasni. Ob vsakokratni objavi se lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni junija 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.