Energetika, oktober 2023

Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem oktobru

Proizvodnja električne energije se je oktobra v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, medtem ko se je oskrba z energenti zmanjšala.

  • 27. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije na letni ravni večja, uvoz manjši

Neto proizvodnja električne energije je znašala 867 GWh in se je v primerjavi s septembrom zmanjšala za 29 %, v primerjavi s prejšnjim oktobrom pa povečala za 64 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 21 % večja, v termoelektrarnah pa za 95 % večja kot pred enim letom. Jedrska elektrarna je v oktobru obratovala le nekaj dni.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi porast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 82 % večja kot pred enim letom.

Uvozili smo 962 GWh, izvozili pa 776 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim oktobrom je bil uvoz za 21 % manjši, izvoz pa za 18 % večji.

Poraba električne energije na mesečni ravni večja

Gospodinjstva so oktobra porabila 247 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 589 GWh, pri čemer je poraba v gostinski dejavnosti znašala 30 GWh. Ljubljana je bila edina občina z več kot 10-odstotno porabo električne energije v omenjeni dejavnosti, znašala je 15,9 %.

Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in upad na letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je povečala pri vseh kategorijah, razen pri petrolejskem gorivu za reaktivne motorje ter pri dizelskem gorivu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 24 % oziroma za 19 %. Po drugi strani so se povečale količine oskrbe z utekočinjenim naftnim plinom za 33 %, črnim premogom in antracitom za 30 %, rjavim premogom in lignitom za 28 %, zemeljskim plinom za 27 %, drugimi naftnimi proizvodi za 17 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 15 % in koksom za 14 %.

V primerjavi s prejšnjim oktobrom pa so upadle količine oskrbe s črnim premogom in antracitom za 47 %, dizelskim gorivom za 30 %, drugimi naftnimi proizvodi za 21 %, utekočinjenim naftnim plinom za 15 % in ekstra lahkim kurilnim oljem za 6 %.

Delež obnovljivih virov v bruto končni porabi energije je upadel pod 23 %

Delež energije iz obnovljivih virov (OVE) v bruto končni porabi energije v Sloveniji je bil lani 22,94-odstoten, kar je bilo za 1,70 odstotne točke manj kot leta 2021.

V sektorju električne energije se je ta delež povečal za 2,03 odstotni točki, na 37,01 %, predvsem zaradi velikega porasta proizvodnje v sončnih elektrarnah (za 42,48 %).

Delež OVE v bruto končni porabi energije se je v primerjavi z 2021 najbolj zmanjšal v sektorju transporta, in sicer za 2,81 odstotne točke, na 7,83 %. Na upad je neposredno vplivala za 23,35 % manjša poraba biogoriv v prometu, po drugi strani pa se je poraba vseh goriv v prometu povečala za 8,63 %.

Tudi v sektorju ogrevanja in hlajenja se je delež OVE v bruto končni porabi energije lani na letni ravni zmanjšal, in sicer za 1,23 odstotne točke, na 33,99 % . V tem sektorju je bilo vplivov na porabo obnovljivih virov več. K deležu OVE v bruto končni porabi navadno največ prispevajo lesna goriva za ogrevanje gospodinjstev. Zaradi mile zime se je v 2022 poraba vseh goriv za ta namen v primerjavi z letom prej zmanjšala za 13,79 %. Ob tem je bila zaradi regulirane, nižje cene ekstra lahkega kurilnega olja in motenj na trgu pri dobavi lesnih goriv (drva, sekanci, peleti) poraba lesnih goriv za ogrevanje manjša za 20,53 %, poraba ekstra lahkega kurilnega olja pa za 11,77 % večja.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Proizvodnja električne energije, Slovenija, september 2023
Proizvodnja električne energije, Slovenija, september 2023
Električna energija, Slovenija
okt
2022
sep
2023
okt
2023
okt 2023
okt 2022
okt 2023
sep 2023
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj5271.21786764–29
  od tega hidroelektrarne336392406213
  od tega termoelektrarne1682593299527
  od tega jedrska elektrarna04978425.468–83
Uvoz1.210630962–2153
Izvoz65587677518–12
Razpoložljiva električna energija1.0469341.017–39
Poraba gospodinjstva263218247–613
Poraba poslovni subjekti610588589–30
Oskrba z energenti, Slovenija
okt
2022
sep
2023
okt
2023
okt 2023
okt 2022
okt 2023
sep 2023
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)803328426–4730
Koks (t)1.6261.4111.604–114
Rjavi premog in lignit (t)107.793196.420251.72613428
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.6734.2555.655–1533
Motorni bencin, neosvinčen (t)36.35535.12036.20403
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)1.2882.1531.64227–24
Dizelsko gorivo (t)136.194118.18795.932–30–19
Kurilno olje, ekstra lahko (t)18.93915.60417.883–615
Drugi naftni proizvodi (t)10.5557.1438.332–2117
Zemeljski plin (1.000 Sm3)55.87246.00858.497527
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.