Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, september 2023

Prihodek od prodaje storitev nekoliko višji kot mesec prej

Prihodek od prodaje storitev je bil septembra višji na obeh ravneh ­– na mesečni za 0,8 % in na letni za 7,0 %.

  • 27. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni največja rast v gostinstvu

Prihodek od prodaje storitev je bil za 0,8 % višji kot avgusta. Najbolj se je dvignil v gostinstvu, in sicer za 6,6 %. Višji je bil tudi v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 4,5 %) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,5 %). Znižal se je v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 5,3 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 1,0 %). V informacijskih in komunikacijskih dejavnostih je ostal na isti ravni kot mesec prej.

V gostinstvu najvišja rast tudi na letni ravni

V primerjavi s prejšnjim septembrom je bil prihodek od prodaje storitev višji za 7,0 %. Najizraziteje se je povečal v gostinstvu, in sicer za 23,7 %. Višji je bil tudi v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 22,5 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 12,1 %), v poslovanju z nepremičninami (za 6,2 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 5,0 %). Znižal se je le v dejavnosti promet in skladiščenje (za 2,5 %).

V prvih devetih mesecih tega leta je bil prihodek od prodaje storitev za 8,8 % višji kot v istem obdobju lani. Povečal se je v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 21,9 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Nominalni prihodek v storitvenih dejavnostih, Slovenija
sep 2023
avg 2023
sep 2023
sep 2022
jan–sep 2023
jan–sep 2022
sprememba v %
Skupaj1)0,87,08,8
H Promet in skladiščenje1,5-2,51,2
49 Kopenski promet; cevovodni transport-0,21,36,5
50 Vodni promet26,813,2-9,4
51 Zračni promet39,610,7-9,4
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti3,3-8,1-6,3
53 Poštna in kurirska dejavnost2,02,44,7
I Gostinstvo6,623,719,7
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve4,421,718,5
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač6,324,020,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti0,05,07,4
58 Založništvo-0,66,27,2
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi-6,41,015,2
60 Radijska in televizijska dejavnost0,50,31,6
61 Telekomunikacijske dejavnosti3,09,58,6
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti-5,5-1,06,2
63 Druge informacijske dejavnosti4,21,20,3
L Poslovanje z nepremičninami-1,06,212,0
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)-5,312,113,6
69 Pravne in računovodske dejavnosti-4,21,110,1
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje7,26,12,1
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje-8,211,216,7
73 Oglaševanje in raziskovanje trga-1,213,811,4
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti0,347,737,7
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti4,522,521,9
77 Dajanje v najem in zakup10,735,941,2
78 Zaposlovalne dejavnosti-2,8-4,95,4
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti8,636,951,3
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti22,747,815,5
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice1,823,618,2
81.2 Čiščenje2,624,518,8
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti6,816,212,1
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.