Domača povezana podjetja večnacionalnih skupin podjetij pod domačim nadzorom, 2021

V 2021 v Sloveniji 1.098 rezidenčnih podjetij, povezanih v večnacionalne skupine pod domačim nadzorom

V letu 2021 so domača podjetja, povezana v večnacionalne skupine pod domačim nadzorom, ustvarila več kot 30 milijard EUR prihodka in zaposlovala več kot 96 tisoč oseb.

  • 4. 12. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Manj kot odstotek vseh podjetij zaposlovalo desetino oseb in ustvarilo več kot petino celotnega prihodka

Med vsemi v 2021 aktivnimi podjetji v Sloveniji (področja dejavnosti od B do N in od P do Q) je bilo manj kot odstotek domačih podjetij povezanih v večnacionalne skupine pod domačim nadzorom (1.098). Zaposlovala so približno desetino oseb in ustvarila več kot petino vsega prihodka v Sloveniji.
 
Domača podjetja, povezana v večnacionalne skupine pod domačim nadzorom, so izstopala v predelovalnih dejavnostih, saj so v tej dejavnosti dosegla največji delež števila podjetij (21,6 %), števila zaposlenih (47,3 %) in obsega ustvarjenega prihodka (26,9 %) med vsemi tovrstnimi podjetji. Po velikosti deleža obsega ustvarjenega prihodka (25,2 %) in števila podjetij (18,6 %) je sledilo področje dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, medtem ko je bilo pri deležu števila zaposlenih (9,5 %) na drugem mestu področje promet in skladiščenje. Na tretjem mestu so po velikosti deleža števila zaposlenih (8,7 %) sledila podjetja iz področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, po velikosti deleža glede na število podjetij (16,5 %) iz strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, po velikosti deleža glede obsega ustvarjenega prihodka (23,0 %) pa iz oskrbe z električno energijo, plinom in paro. 
 
Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.