Registracije in začetki stečajev pravnih enot, oktober 2023

Več registracij in manj stečajev

V primerjavi s septembrom se je število registracij povečalo za 5,6 %, stečajev pa je bilo za 1 % manj. 

  • 6. 12. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na vseh opazovanih ravneh registracij več …

Število registracij se je povečalo na vseh ravneh – v primerjavi s septembrom za 5,6 %, v primerjavi s prejšnjim oktobrom za 9,6 % in v primerjavi s povprečjem 2015 za 22,2 %.

… stečajev pa manj

Po drugi strani je število stečajev upadlo na vseh ravneh – v primerjavi s septembrom za 1,0 %, v primerjavi s prejšnjim oktobrom za 19,2 % in v primerjavi s povprečjem 2015 za 28,3 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, sprememba v %, Slovenija
RegistracijeZačetki stečajev
okt 2023
sep 2023
okt 2023
okt 2022
okt 2023
Ø 2015
okt 2023
sep 2023
okt 2023
okt 2022
okt 2023
Ø 2015
B–S Industrija, gradbeništvo in storitve5,69,622,2-1,0-19,2-28,3
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.