Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, oktober 2023

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih nekoliko upadle

Industrijski proizvodi se še vedno cenijo. Na mesečni ravni so cene najizraziteje upadle v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov. Po drugi strani so se na letni ravni cene zvišale, najbolj v proizvodnji oblačil.

  • 21. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Na mesečni ravni cene upadle …

V primerjavi s septembrom so bile cene industrijskih proizvodov v povprečju nižje za 0,1 %. Proizvodi za prodajo na domačem trgu so se pocenili za 0,3 %, proizvodi za prodajo na tujih trgih pa so bili dražji za 0,1 %; na trgih držav zunaj evrskega območja so njihove cene zrasle za 0,1 %, na trgih držav v evrskem območju pa se v povprečju niso spremenile.

Surovine so se pocenile za 0,4 %, energenti, proizvodi za investicije in proizvodi za široko porabo pa so se podražili, vsaka skupina za 0,1 %.

Najizraziteje so upadle cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 2,9 %), sledile so pocenitve v tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 2,2 %), proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (za 1,2 %) in proizvodnji kovin (za 0,7 %). Najbolj so se zvišale cene v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov ter proizvodnji oblačil (v vsaki za 1,0 %), sledile so podražitve v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (za 0,9 %) ter proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 0,5 %). 

… na letni pa zrasle

V primerjavi s prejšnjim oktobrom so se cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih dvignile za 0,9 %. Proizvodi za prodajo na domačem trgu so se podražili za 2,5 %, za prodajo na tujih trgih pa pocenili za 0,7 %. Pri slednjih so bile cene na trgih držav evrskega območja nižje za 1,2 %, na trgih držav zunaj evrskega območja pa višje za 0,4 %. 

Podražili so se proizvodi za široko porabo (za 5,7 %), proizvodi za investicije (za 3,8 %) in energenti (za 3,8 %), medtem ko so bile surovine cenejše (za 2,9 %).

Cene so se najbolj zvišale v proizvodnji oblačil (za 20,0 %). Sledile so podražitve v proizvodnji pijač (za 17,2 %), pridobivanju rudnin in kamnin (za 10,7 %) ter oskrbi z električno energijo (za 10,4 %). Najvišje pocenitve smo zaznali v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 21,2 %). Sledili sta proizvodnja kovin (za 16,4 %) ter proizvodnja računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 7,2 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
okt 2023
sep 2023
okt 2023
dec 2022
okt 2023
okt 2022
jan–okt 2023
jan–okt 2022
Stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih – skupaj-0,10,50,97,3
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine-0,4-3,2-2,94,3
Energenti0,110,73,824,9
Proizvodi za investicije0,13,03,86,0
Proizvodi za široko porabo0,13,15,79,7
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo0,58,810,914,5
C Predelovalne dejavnosti-0,1-0,50,46,0
D Oskrba z električno energijo0,019,610,432,9
E Oskrba z vodo0,07,87,88,7
Stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
okt 2023
sep 2023
okt 2023
dec 2022
okt 2023
okt 2022
jan–okt 2023
jan–okt 2022
Stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu-0,32,82,510,0
Stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu0,1-1,8-0,74,6
  evrsko območje0,0-2,0-1,24,1
  zunajevrsko območje0,1-1,30,45,3
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.