Popravek – Poraba v gospodinjstvih, 2022

Popravek – podatke o Porabi v gospodinjstvih, 2022 ponovno objavljamo

Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o izdatkih v sklopih Stanovanjski stroški, Rekreacija, šport in kultura ter Restavracije in hoteli, predstavljenih v objavi dne 12. 10. 2023, omenjene podatke ponovno objavljamo. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.

  • 22. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Petino porabe gospodinjstev obsegali izdatki za prevoz

Skupna vrednost sredstev, namenjenih za nakupe življenjskih potrebščin, je lani znašala povprečno 24.329 EUR na gospodinjstvo. Od tega je gospodinjstvo za prevoz, hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje porabilo 12.593 EUR.

Največji del (21 %) so predstavljali izdatki za prevoz, ki vključujejo tudi nakupe prevoznih sredstev – v povprečju so znašali 5.110 EUR oz. 426 EUR na mesec. Sledili so izdatki za hrano in brezalkoholne pijače (4.077 EUR ali 340 EUR mesečno) ter stanovanjski stroški (3.406 EUR ali 284 EUR na mesec).

V primerjavi z letom 2018 so gospodinjstva za nakup življenjskih potrebščin porabila za 24 % več sredstev. Največje skupine izdatkov bile tudi v omenjenem letu prevoz (21 %), stanovanjski stroški (14 %) in hrana ter brezalkoholne pijače (14 %).

Tabela z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Struktura izdatkov za življenjske potrebščine (COICOP 2018), Slovenija, 2022
Struktura izdatkov za življenjske potrebščine (COICOP 2018), Slovenija, 2022
Izdatki za življenjske potrebščine (COICOP 2018), Slovenija, 2022
Povprečno na
gospodinjstvo
Povprečno na
člana gospodinjstva
Struktura
EUR%
Skupaj24.3291)10.1711)100,01)
  Hrana in brezalkoholne pijače4.0771.70516,8
  Alkoholne pijače in tobak4862032,0
  Oblačila in obutev1.6887066,9
  Stanovanja, voda, električna energija, plin in
drugo gorivo
3.4061.42414,0
  Stanovanjska in gospodinjska oprema in
tekoče vzdrževanje stanovanj
1.3945835,7
  Zdravstvo8043363,3
  Prevoz5.1102.13621,0
  Komunikacije1.4305985,9
  Rekreacija, šport in kultura1.6476886,8
  Izobraževanje203850,8
  Restavracije in hoteli1.5406446,3
  Zavarovanje in finančne storitve1.6596946,8
  Osebne storitve, socialna zaščita
in raznovrstno blago in storitve
8843693,6
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat 19. 12. 2023.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.