Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, oktober 2023

Na letni ravni izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe

Oktobra je bilo na letni ravni izdanih 21 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe, njihova površina je bila manjša za 26 %. Načrtovanih je bilo 7 % manj stanovanj.

  • 20. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Površina načrtovanih stavb manjša

Izdanih je bilo 21 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem oktobru, pri čemer jih je bilo za stanovanjske stavbe izdanih 22 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 20 % manj. Skupna površina načrtovanih stavb bo merila skoraj 120.000 m2, kar je za 26 % manj od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji za stavbe izdanimi, v oktobru 2022. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je upadla za 21 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 32 %. 

Načrtovanih manj stanovanj 

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v oktobru, je bila predvidena gradnja 346 stanovanj. To je bilo za 7 % manj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v lanskem oktobru. V enostanovanjskih stavbah je bilo predvidenih 185 stanovanj ali za 23 % manj, v večstanovanjskih stavbah pa 154 ali 38 % več. V stavbah za posebne družbene skupine je bilo načrtovanih 6 stanovanj, eno stanovanje pa v nestanovanjski stavbi.

Več kot polovico vseh stanovanj predvidenih v osrednjeslovenski statistični regiji 


Največ stanovanj je bilo načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji, 181 ali 52 % vseh. Od teh jih je bilo 111 načrtovanih v tri- in večstanovanjskih stavbah, 18 v dvostanovanjskih stavbah, preostala pa v enostanovanjskih stavbah. Sledili sta podravska z 38 stanovanji (11 % vseh) in gorenjska statistična regija z 28 stanovanji (8 %). V drugih regijah je bilo predvidenih manj stanovanj, najmanj v zasavski statistični regiji, le eno. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Površina stavb, Slovenija1)
Površina stavb, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2023 so začasni.
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2023
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2023
1) Preostale statistične regije: goriška, koroška, obalno-kraška, pomurska, posavska, primorsko-notranjska in zasavska.
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, oktober 2023
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj421119.90834647.338
  stanovanjske stavbe20868.64934547.146
  nestanovanjske stavbe21351.2591192
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni 20. aprila 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.