Izdatki in viri financiranja zdravstvenega varstva, podrobni podatki, 2021

Novo v podatkovni bazi SiStat: Izdatki in viri financiranja zdravstvenega varstva, podrobni podatki, 2021

Končne in podrobnejše podatke o izdatkih in virih financiranja zdravstvenega varstva v Sloveniji za leto 2021 zdaj objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 17. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Podatki, že predstavljeni v objavi Izdatki in viri financiranja zdravstvenega varstva, 2021 dne 16. 6. 2023, so zdaj kot končni podatki in na podrobnejši ravni na voljo v podatkovni bazi SiStat. Končni podatki se razlikujejo od začasnih zaradi poznejših dopolnitev uporabljenih virov podatkov in validacijskega postopka, ki ga je opravil evropski statistični urad Eurostat.

Kaj kažejo prve ocene za leto 2022?

Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo (brez investicij) so po prvih ocenah lani znašali nekaj več kot 5,2 milijarde EUR. Glavni viri financiranja zdravstvenega varstva so bili skladi socialne varnosti (65 % vseh virov financiranja) in izdatki gospodinjstev iz žepa, 13 %. Sledila so sredstva iz dopolnilnih zavarovanj, ki so v strukturi virov financiranja predstavljala 12-odstotni delež, sredstva centralne in lokalne države z 9-odstotnim deležem ter sredstva podjetij (družb) in nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, z 1-odstotnim deležem.
Prve ocene tekočih izdatkov (brez investicij) za zdravstveno varstvo po virih financiranja, Slovenija, 2022
mio EUR%% BDP1)
Vir financiranja – SKUPAJ2)5.219100,09,1
  Centralna in lokalna država4829,20,8
  Skladi socialne varnosti3.39565,16,0
  Zavarovalnice63512,21,1
  Gospodinjstva66312,71,2
  Družbe brez zavarovalnic in nepridobitne institucije440,80,1
1) Izdatki za zdravstveno varstvo v deležu BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (objava z dne 29. septembra 2023; https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11388).
2) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Prve ocene podatkov za leto 2022 so bile pripravljene na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov. Popolnejši podatki bodo na voljo maja 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.