Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, september 2023

Vrednost gradbenih del višja na mesečni in letni ravni

Vrednost v septembru opravljenih gradbenih del je bila za 7,4 % višja od vrednosti del, opravljenih v mesecu prej, in za 32,1 % višja od vrednosti del, opravljenih septembra lani.

  • 15. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del višja kot mesec prej … 

Na mesečni ravni je bila vrednost v septembru opravljenih gradbenih del višja za 7,4 %. Zvišale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del: vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah za 1,6 % in na gradbenih inženirskih objektih za 13,0 % ter vrednost specializiranih gradbenih del za 8,4 %. 

… prav tako v primerjavi s prejšnjim septembrom … 

Na letni ravni je bila vrednost v septembru opravljenih gradbenih del višja za 32,1 %. Na letni ravni so se zvišale vrednosti vseh vrst del: pri stavbah za 14,8 %, pri gradbenih inženirskih objektih za 45,8 % in pri specializiranih gradbenih delih za 27,7 %. 

… in tudi v primerjavi s prvimi devetimi meseci lani  

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih devetih mesecih tega leta, se je v primerjavi z istim obdobjem lani zvišala za 23,4 %. Pri stavbah je bila rast 15,9-odstotna, pri gradbenih inženirskih objektih 23,7-odstotna in pri specializiranih gradbenih delih 34,4-odstotna.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
sept 2023
avg 2023 
sept 2023
sept 2022
jan–sept 2023
jan–sept 2022
sprememba v %
Gradbeništvo7,432,123,4
  gradnja stavb1,614,815,9
  gradnja inženirskih objektov13,045,823,7
  specializirana gradbena dela8,427,734,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. 

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.