Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, 3. četrtletje 2023

Cene storitev pri proizvajalcih nekoliko višje kot četrtletje prej

V letošnjem 3. četrtletju so bile cene storitev pri proizvajalcih višje na četrtletni in letni ravni. Najbolj so se podražile storitve v gostinstvu.

  • 17. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na četrtletni ravni največji dvig cen v gostinstvu …

Cene storitev so bile v 3. četrtletju letos za 0,7 % višje kot v četrtletju prej. Po posameznih področjih dejavnosti so se dvignile v gostinstvu (za 5,1 %), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 2,3 %) ter v prometu in skladiščenju (za 0,4 %). Znižale so se v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,7 %) ter v poslovanju z nepremičninami (za 0,1 %). V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih so cene storitev ostale nespremenjene.

… na letni ravni prav tako 

V primerjavi s 3. četrtletjem lani so se storitve podražile za 5,6 %. Najbolj so cene zrasle v gostinstvu (za 11,3 %), sledilo je poslovanje z nepremičninami (za 9,7 %). V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih so se zvišale za 7,5 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 6,9 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih pa za 3,9 %. Najmanj so cene zrasle v prometu in skladiščenju (za 2,8 %). 

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
Stopnje rasti cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
Č3 2023
Č2 2023
Č3 2023
Č4 2022
Č3 2023
Č3 2022
Č1–Č3 2023
Č1–Č3 2022
Skupaj0,75,15,67,1
H Promet in skladiščenje0,42,72,85,9
49 Kopenski promet; cevovodni transport-0,11,82,57,4
50 Vodni promet-7,3-37,8-56,0-54,0
51 Zračni promet-9,75,63,59,6
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti1,76,27,37,2
53 Poštna in kurirska dejavnost3,37,56,79,6
I Gostinstvo5,112,311,311,9
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti10,721,39,48,7
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač1,97,411,813,4
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti-0,72,63,95,5
58 Založništvo0,33,04,16,0
59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi-16,7-14,5-0,93,0
60 Radijska in televizijska dejavnost5,015,412,510,1
61 Telekomunikacijske dejavnosti1,44,04,86,0
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti-0,33,73,85,6
63 Druge informacijske dejavnosti0,32,13,23,9
L Poslovanje z nepremičninami-0,19,39,710,8
68 Poslovanje z nepremičninami-0,19,39,710,8
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)0,05,57,57,0
69 Pravne in računovodske dejavnosti0,33,03,53,5
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje-3,22,07,77,4
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje1,89,89,99,6
73 Oglaševanje in raziskovanje trga0,42,13,82,6
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti-1,83,45,26,2
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti2,38,76,98,6
77 Dajanje v najem in zakup3,515,1-8,71,7
78 Zaposlovalne dejavnosti-0,62,95,73,2
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti3,011,39,610,2
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost1,27,67,79,6
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice1,810,114,815,2
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti6,07,911,711,6
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.