Delovno aktivno prebivalstvo, september 2023

Več tako zaposlenih kot tudi samozaposlenih

Delovno aktivnih je bilo približno 933.700 oseb ali za 0,3 % več kot avgusta. Največjo mesečno rast smo zaznali v izobraževanju, in sicer za 2,0 %. V predelovalnih dejavnostih se število delovno aktivnih znižuje tako na mesečni ravni kot tudi v drugih časovnih primerjavah.

  • 16. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Ključne statistike za september:

  • 0,3-odstotna mesečna rast števila delovno aktivnih, na približno 933.700;
  • približno 1.600 oseb več v izobraževanju;
  • za 0,2 % manj delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih

Število delovno aktivnih zraslo

V primerjavi z avgustom je bilo delovno aktivnih za približno 2.500 oz. 0,3 % več. Število zaposlenih se je dvignilo za nekaj več kot 2.100 oseb, na približno 832.600, število samozaposlenih pa za skoraj 400, na okoli 101.100.

Izrazitejšo mesečno rast smo tokrat zaznali pri delovno aktivnih ženskah. Njihovo število se je povečalo za nekaj več kot 1.700 ali za 0,4 % (največ v izobraževanju), medtem ko je število delovno aktivnih moških naraslo za približno 700 ali za 0,1 %.

Rast v večini dejavnosti

Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih povečalo v 14 področjih dejavnosti, znižalo pa v šestih. Največji dvig smo ugotovili pri izobraževanju, in sicer za približno 1.600 oseb ali za 2,0 %, med temi je bilo približno 1.300 žensk (81,1 %) in okoli 300 moških (18,9 %). 

Povprečna starost delovno aktivnih v izobraževanju je bila 44,9 leta, najbolj zastopan poklic s približno 13.100 osebami pa so bili vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev/vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok.

Največji mesečni upad smo zaznali v predelovalnih dejavnostih, in sicer za okoli 500 oseb ali za 0,2 %. To je že četrto zaporedno zmanjšanje števila delovno aktivnih v tej dejavnosti.

Manj delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih v širši časovni primerjavi

V 3. četrtletju se je število delovno aktivnih v primerjavi s predhodnim zmanjšalo za 0,2 %. Zaposlenih je bilo za 0,3 % manj, samozaposlenih pa za 0,9 % več. Število delovno aktivnih je najizraziteje upadlo v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 %), najbolj pa se je povečalo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,4 %). 

V primerjavi s prejšnjim septembrom je bilo delovno aktivnih več za 0,9 %. Število zaposlenih se je dvignilo za 0,7 %, število samozaposlenih pa za 2,7 %. Delovno aktivnih moških je bilo več za 0,8 %, žensk pa za 1,1 %. Število delovno aktivnih se je najbolj povečalo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 6,0 %), najbolj znižalo pa v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
sep 2023 sep 2023 
avg 2023
sep 2023
sep 2022
številostopnja rasti (%)
Delovno aktivno prebivalstvo933.7250,30,9
Zaposlene osebe832.5890,30,7
   pri pravnih osebah784.6660,30,9
   pri fizičnih osebah47.9230,2–1,8
Samozaposlene osebe101.1360,42,7
   samostojni podjetniki posamezniki75.4020,54,6
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.1470,0–1,7
   kmetje19.587–0,1–2,8
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.