Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, september 2023

Cene žit in mleka pri pridelovalcih na letni ravni znatno nižje

V primerjavi s prejšnjim septembrom so se kmetijski pridelki pri pridelovalcih podražili v povprečju za 1,8 %, vrednost kmetijskih pridelkov pa je upadla za 15,0 %.

  • 14. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Žita pri pridelovalcih za polovico cenejša kot pred letom dni 

Cene rastlinskih pridelkov pri pridelovalcih so porasle v povprečju za 7,9 %. Sadje se je podražilo približno za petino in zelenjadnice za desetino, cene žit pa so upadle skoraj za polovico. 

Živalski proizvodi so se pocenili za 12,4 %, k upadu je največ prispevala nižja povprečna cena mleka. Živali za zakol so bile po drugi strani dražje za 5,0 %. 

Kmetijski pridelki na letni ravni nekoliko cenejši kot v 3. četrtletju lani

Cene kmetijskih pridelkov so se v primerjavi s 3. četrtletjem prejšnjega leta skupno znižale za 1,3 %. Rastlinski pridelki so se pocenili za 0,1 %, na upad so vplivale nižje cene žit. Živali za zakol so se podražile za 5,4 %, medtem ko so cene živalskih proizvodov upadle za 2,3 %.

Vrednost odkupljenih žit na letni ravni precej upadla

Odkup v skupini poljedelstvo se je v primerjavi s prejšnjim septembrom vrednostno zmanjšal za 43,9 %. Na upad je vplivala zlasti precej nižja vrednost odkupljenih žit. Manjša je bila tudi njihova količina, v povprečju nižje pa so bile tudi povprečne cene. 

Vrednost odkupa v skupini sadjarstvo in vinogradništvo je na letni ravni porasla za 13,6 %. Pri odkupljenem grozdju za predelavo se je vrednost zvišala za petino; večja je bila odkupljena količina pridelka, višje so bile tudi povprečne cene. Vrednost odkupljenega sadja se je po drugi strani znižala za 3,0 %.

Odkup v skupini živinoreja se je vrednostno zmanjšal za 12,9 %. Vrednost odkupljenega mleka je upadla skoraj za petino, prav tako nižji sta bili vrednosti odkupljene živine in perutnine. Zvišala se je le vrednost odkupljenih jajc.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih (%), Slovenija
sep 2023
sep 2022
Č3 2023
Č3 2022
KMETIJSTVO SKUPAJ1,8-1,3
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic-6,7-7,3
RASTLINSKI PRIDELKI7,9-0,1
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic-11,3-20,0
Žita -48,7-44,4
Industrijske rastline7,6-10,6
Zelenjadnice, sadike in cvetje11,612,3
  zelenjadnice11,112,1
  sadike in cvetje20,319,5
Krompir (vključno seme)3,111,7
Sadjarstvo22,222,9
Vino2,49,9
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI-4,9-2,3
Živali za zakol5,05,4
Živalski proizvodi-12,4-8,4
Stopnje rasti vrednosti odkupa kmetijskih pridelkov (%), Slovenija
sep 2023
avg 2023 
sep 2023
sep 2022
SKUPAJ12,3-15,0
Poljedelstvo50,4-43,9
Sadjarstvo in vinogradništvo213,613,6
Živinoreja-9,1-12,9
Drugi rastlinski pridelki1) 52,09,8
1) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.