Štetje prometa, 1. in 2. četrtletje 2023

V prvi polovici leta več avtomobilskega prometa na vseh izbranih avtocestnih odsekih

S tovornim prometom je bil v 1. četrtletju letos najbolj obremenjen avtocestni odsek s števcem Drenov Grič, kjer so našteli 1,4 milijona tovornih vozil. V 2. četrtletju se je avtomobilski promet na odseku s števcem Gruškovje povečal za 36 %, na odseku s števcem Zamarkova pa je bil manjši za 7 %.

  • 8. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V 1. četrtletju s potniškim prometom najbolj obremenjen odsek s števcem Šmarje - Sap

Med izbranimi števci na avtocestah je bil s potniškim prometom v 1. letošnjem četrtletju najbolj obremenjen odsek s števcem Šmarje - Sap. Naštel je okoli 4,4 milijona potniških vozil, od tega je bilo 4,3 milijona avtomobilov ali za desetino več kot v istem četrtletju lani.

Število avtomobilov je naraslo na vseh odsekih z izbranimi števci, najbolj na odseku s števcem Gruškovje (za 58 %), najmanj pa na odseku s števcem Goli vrh (za 7 %).

Število avtobusov se je povečalo skoraj na vseh odsekih izbranih števcev, le na odseku s števcem Malečnik je upadlo za 19 %. Na odseku s števcem Drenov Grič jih je bilo 39.000 ali za 41 % več kot v istem četrtletju lani.

Največ motorjev je bilo na odseku s števcem Gruškovje (okrog 4.000), najmanj pa na odseku s števcem Lendava (150). Promet z motorji se je najbolj povečal na odseku s števcem Zamarkova (za 38 %), najbolj upadel pa na odseku s števcem Drenov Grič (za 78 %). Na promet s tem prevoznim sredstvom vplivajo vremenske razmere, kar izkazuje rast v zadnjem mesecu 1. četrtletja.

Tovorni promet najbolj narastel na odseku s števcem Gruškovje

S tovornim prometom je bil v 1. četrtletju najbolj obremenjen odsek s števcem Drenov Grič. Ta je naštel 1,4 milijona tovornih vozil ali za 0,2 % manj kot v istem četrtletju prejšnjega leta. Promet s tovornimi vozili se je najbolj povečal na odseku s števcem Gruškovje (za 31 %), po drugi strani pa je najbolj (za 5 %) upadel na odseku s števcem Lendava.

V 1. četrtletju lani je epidemija covida-19 še vedno vplivala na število vozil na avtocesti, v tem letu pa se je promet vrnil v običajne razmere pred epidemijo.

Promet potniških vozil na avtocestnih odsekih, prvo četrtletje, SlovenijaV 2. četrtletju največ avtobusov in motorjev na odseku s števcem Drenov Grič

V letošnjem 2. četrtletju je bil najbolj obremenjen avtocestni odsek s števcem Drenov Grič, ta je zaznal okoli 5,2 milijona potniških vozil. Od tega je bilo 5 milijonov avtomobilov ali za 3 % več kot v istem četrtletju lani. Njihovo število se je povečalo na skoraj vseh odsekih z izbranimi števci, najbolj na odseku s števcem Gruškovje (za 36 %), medtem ko se je na odseku s števcem Zamarkova zmanjšalo za 7 %.

Največ avtobusov in motorjev je prav tako naštel števec Drenov Grič. Prvih je bilo približno 60.000 ali za 27 % več kot leto prej, drugih pa okrog 33.000 ali za 18 % več. Promet z avtobusi se je najbolj povečal na odseku s števcem Čatež – našteli so jih za polovico več kot v istem obdobju lani –, na odseku s števcem Malečnik pa se je zmanjšal za 11 %. 

S tovornim prometom najbolj obremenjen odsek pri Ravbarkomandi

S tovornim prometom je bil v 2. četrtletju najbolj obremenjen odsek s števcem Ravbarkomanda, ta je naštel 1,7 milijona tovornih vozil ali za 3 % več kot v istem obdobju lani. Promet s tovornimi vozili se je najbolj povečal na odseku s števcem Gruškovje (za 27 %), po drugi strani pa je najbolj (za 8 %) upadel na odseku s števcem Lendava.

Promet tovornih vozil na avtocestnih odsekih, drugo četrtletje, SlovenijaTabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Promet vozil na avtocestnih odsekih, Slovenija
Č1 2023Č2 2023
Potniška vozila (mio.)Tovorna vozila (mio.)Potniška vozila (mio.)Tovorna vozila (mio.)
Števno mestoštevilo
Čatež AC1,10,41,40,4
Dekani AC1,60,52,50,6
Drenov Grič AC4,01,45,21,6
Goli vrh AC1,70,82,70,9
Gotovlje AC2,81,23,41,3
Gruškovje AC0,60,21,00,3
Hoče AC3,11,23,61,3
Lendava AC0,50,40,60,4
Lipce AC1,60,41,90,5
Malečnik AC1,81,12,51,1
Naklo AC3,20,53,80,7
Podmilj AC2,71,13,21,2
Povodje AC4,10,74,70,9
Preloge AC2,31,12,81,2
Prepolje AC1,70,42,20,5
Pšata AC3,91,24,41,3
Ravbarkomanda AC2,51,43,81,7
Šmarje Sap AC4,40,84,90,9
Vučja vas AC0,90,61,10,6
Zagorica AC2,10,62,50,7
Zamarkova AC0,80,40,90,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.