Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, podrobni podatki, 2021

Novo v podatkovni bazi SiStat: Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, podrobni podatki, 2021

Končne in podrobnejše podatke o izdatkih za programe socialne zaščite v Sloveniji in virih financiranja teh programov za leto 2021 zdaj objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 3. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Podatki, že predstavljeni v objavi Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite ter upravičenci do pokojnin, 2021 dne 18. 7. 2023, so zdaj kot končni podatki in na podrobnejši ravni na voljo v podatkovni bazi SiStat. Končni podatki se razlikujejo od začasnih zaradi poznejših dopolnitev uporabljenega vira podatkov in validacijskega postopka, ki ga je opravil evropski statistični urad Eurostat.

Kaj kažejo prve ocene za leto 2022?

Največji del celotnih sredstev za socialno zaščito je bil po prvih ocenah lani namenjen področju starost oz. starostnikom – 5.647 milijonov EUR oz. 40,3 % vseh izdatkov za socialne prejemke. Druga najvišja postavka so bili izdatki za področje bolezen in zdravstveno varstvo, znašali so 4.921 milijonov EUR ali nekoliko več kot tretjino vseh sredstev za socialne prejemke. Sledili so izdatki za področje družina in otroci, obsegali so 1.139 milijonov EUR oz. 8,1 %, ter izdatki za področji smrt hranitelja družine in invalidnost. Preostalih 6,2 % vseh sredstev je bilo namenjenih še področjem brezposelnost, druge oblike socialne izključenosti in nastanitev (subvencioniranje najemnin).
Izdatki za socialne prejemke po področjih (tveganjih) socialne zaščite, Slovenija, 2022
mio EUR%% BDP1)
Skupaj2)14.010100,024,6
  bolezen/zdravstveno varstvo4.92135,18,6
  invalidnost6704,81,2
  starost5.64740,39,9
  smrt hranitelja družine7745,51,4
  družina/otroci1.1398,12,0
  brezposelnost3612,60,6
  nastanitev120,10,0
  druge oblike socialne izključenosti4873,50,9
1) Izdatki za socialno zaščito v deležu BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (objava z dne 29. septembra 2023; https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11388).
2) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Prve ocene podatkov za leto 2022 so bile pripravljene na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov. Natančnejši podatki bodo na voljo julija 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.