Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, september 2023

Izdanih več gradbenih dovoljenj za stanovanjske in nestanovanjske stavbe

V primerjavi z avgustom je število poročil o izdanih gradbenih dovoljenjih za stavbe naraslo za več kot polovico. Načrtovanih je bilo več stanovanj, največ jih je bilo predvidenih v večstanovanjskih stavbah. 

  • 27. 10. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Površina stavb večja 

Število poročil o izdanih gradbenih dovoljenjih za stavbe se je na mesečni ravni povečalo za več kot polovico, pri čemer je pri stanovanjskih stavbah naraslo za več kot tretjino, pri nestanovanjskih stavbah pa za tri četrtine. Skupna površina načrtovanih stavb naj bi merila nekoliko več kot 215.000 m2 oz. za skoraj tri četrtine več od površine stavb, predvidenih mesec prej. Pri stanovanjskih stavbah je bilo predvidene več kot dvakrat toliko površine kot mesec prej, pri nestanovanjskih pa skoraj tretjino več.

V večstanovanjskih stavbah načrtovanih več kot polovico vseh stanovanj
 
Po gradbenih dovoljenjih za stavbe, pridobljenih v septembru, se bo gradilo 630 stanovanj; to je skoraj dvakrat toliko kot mesec prej. V enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 267 stanovanj (42 % vseh), v večstanovanjskih stavbah pa 363 (58 % vseh). Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo v povprečju merila 176 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa 90 m2.
 
Skoraj polovico vseh stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi septembra, je bilo največ stanovanj predvidenih v osrednjeslovenski statistični regiji (49 %), sledili sta podravska (13 %) in goriška regija (10 %). V preostalih regijah jih je bilo načrtovanih manj, najmanj v zasavski statistični regiji (dve stanovanji).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Površina stavb, Slovenija1)
Površina stavb, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2023 so začasni.
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2023
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2023
1) Preostale statistične regije: gorenjska, koroška, obalno-kraška, pomurska, posavska, primorsko-notranjska in zasavska.
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, september 2023
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj736215.37663079.561
  stanovanjske stavbe296135.33363079.561
  nestanovanjske stavbe44080.04300
METODOLOŠKO OPOZORILO
Poročevalske enote so v tem mesecu poročale o več gradbenih dovoljenjih za stavbe, izdanih v prejšnjih mesecih, zato so razlike med vrednostmi podatkov v tem mesecu v primerjavi s preteklimi meseci izrazitejše.
 
Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni 20. aprila 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.