Energetika, september 2023

Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem septembru

Proizvodnja električne energije se je septembra v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, medtem ko se je oskrba z energenti zmanjšala.

  • 25. 10. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije na letni ravni večja, uvoz manjši

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.204 GWh in se je v primerjavi z avgustom zmanjšala za 16 %, v primerjavi s prejšnjim septembrom pa povečala za 18 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 28 % večja, v termoelektrarnah za 29 % večja in v jedrski elektrarni za 2% večja kot pred enim letom.

Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi porast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 19 % večja kot pred enim letom.

Uvozili smo 630 GWh, izvozili pa 876 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim septembrom je bil uvoz za 25 % manjši, izvoz pa za 10 % večji.

Poraba električne energije pri poslovnih subjektih na mesečni ravni večja, pri gospodinjstvih pa manjša

Gospodinjstva so septembra porabila 218 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 588 GWh – s 304 GWh je prevladovala predelovalna dejavnost. V primerjavi z mesecem prej se je poraba električne energije v gospodinjstvih zmanjšala za 6 %, pri poslovnih subjektih pa povečala za 5 %.

Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in upad na letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je povečala pri vseh kategorijah, razen pri utekočinjenem naftnem plinu, motornem bencinu ter pri petrolejskem gorivu za reaktivne motorje. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšale za 13 %, 12% in 12 %. Po drugi strani so se povečale količine oskrbe s črnim premogom in antracitom za 66 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 21 %, rjavim premogom in lignitom za 18 %, drugimi naftnimi proizvodi za 14 %, zemeljskim plinom za 14 %, dizelskim gorivom za 9 % in koksom za 5 %.

V primerjavi s prejšnjim septembrom pa so upadle količine oskrbe s črnim premogom in antracitom za 40 %, utekočinjenim naftnim plinom za 29 %, koksom za 25 %, drugimi naftnimi proizvodi za 18 %, dizelskim gorivom za 5 % in zemeljskim plinom za 5 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Proizvodnja električne energije, Slovenija, avgust 2023
Proizvodnja električne energije, Slovenija, avgust 2023
Električna energija, Slovenija
sep
2022
avg
2023
sep
2023
sep 2023
sep 2022
sep 2023
avg 2023
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj1.0191.4311.20418–16
  od tega hidroelektrarne30753939428–27
  od tega termoelektrarne19930625729–16
  od tega jedrska elektrarna4855104972–3
Uvoz842479630–2532
Izvoz79998187610–11
Razpoložljiva električna energija1.033896921–113
Poraba gospodinjstva239233218–9–6
Poraba poslovni subjekti628559588–65
Oskrba z energenti, Slovenija
sep
2022
avg
2023
sep
2023
sep 2023
sep 2022
sep 2023
avg 2023
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)547198328–4066
Koks (t)1.8821.3391.411–255
Rjavi premog in lignit (t)176.950240.110282.2175918
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)5.9614.8984.255–29–13
Motorni bencin, neosvinčen (t)33.82639.83835.1204–12
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)1.7722.4442.15321–12
Dizelsko gorivo (t)124.398108.145118.187–59
Kurilno olje, ekstra lahko (t)15.15812.88315.604321
Drugi naftni proizvodi (t)8.7346.2447.143–1814
Zemeljski plin (1.000 Sm3)48.37940.34746.008–514
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.