Indeksi cen življenjskih potrebščin, oktober 2023

Letna rast cen 6,9-odstotna, mesečna pa 0,2-odstotna

Na letni ravni so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale za 6,9 %, na mesečni ravni pa za 0,2 %. Storitve so se podražile za 8,1 %, blago za 6,3 %.

  • 30. 10. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija predvsem odraz dražje hrane in električne energije

Na letni ravni smo imeli 6,9-odstotno inflacijo, medtem ko je bila ta v istem mesecu prejšnjega leta 9,9-odstotna.

Cene storitev so se v povprečju zvišale za 8,1 %, cene blaga pa za 6,3 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 8,5 %, poltrajno blago za 3,2 % in trajno blago za 0,4 %.

Najbolj, za 1,3 odstotne točke, so letno inflacijo zvišale za 7,3 % višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Sledile so podražitve električne energije (za 24,3 %), te so k inflaciji prispevale 0,8 odstotne točke ter podražitve v skupini rekreacija in kultura (za 7,1 %) s prispevkom 0,7 odstotne točke.

Po drugi strani so se v letu dni najopazneje pocenila trdna goriva (za 14,1 %) in inflacijo ublažila za 0,2 odstotne točke. Za prav toliko, za 0,2 odstotne točke, so jo znižala tudi cenejša prevozna sredstva (za 2,7 %).

Dražja oblačila, cenejši počitniški aranžmaji

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,2 %.

V oktobru je bil še vedno opazen vpliv sezonske zamenjave kolekcij v trgovinah; cene oblačil in obutve so se dvignile za 2,5 % in k inflaciji prispevale 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so inflacijo zvišale še podražitve svežega sadja (za 8,4 %), tekočih goriv (za 5,7 %), dizelskega goriva (za 3,9 %), farmacevtskih proizvodov (za 2,3 %) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 0,9 %).

Po drugi strani so mesečno inflacijo ublažili (za 0,2 odstotne točke) cenejši počitniški paketi (za 5,6 %), po 0,1 odstotne točke pa so prispevale še nižje cene toplotne energije (za 5,3 %) in nastanitvenih storitev (za 3,6 %) ter vse druge mesečne pocenitve.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 6,6-odstotna (oktobra lani 10,3-odstotna). Na mesečni ravni so se cene dvignile za 0,3 % (prejšnji mesec za 0,7 %).

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 7,9 %, cene blaga pa za 6,0 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 8,3 % in poltrajno blago za 3,4 %. Cene trajnega blaga so bile nižje za 0,7 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU septembra 4,3-odstotna (mesec prej 5,2-odstotna) in v državah članicah EU 4,9-odstotna (mesec prej 5,9-odstotna). Najnižja je bila na Nizozemskem (–0,3-odstotna), najvišja na Madžarskem (12,2-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 7,1 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
okt 2023
okt 2022
okt 2023
sep 2023 
okt 2023 
dec 2022
jan–okt 2023
jan–okt 2022
okt 2023
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj6,90,25,78,1127,42
01 Hrana in brezalkoholne pijače7,30,74,513,6140,58
02 Alkoholne pijače in tobak8,6-0,28,79,1128,64
03 Oblačila in obutev2,72,50,85,3108,03
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo10,0-0,410,78,9150,42
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj5,00,13,18,6125,47
06 Zdravstvo11,41,07,710,1125,45
07 Prevoz3,10,42,81,7116,59
08 Komunikacije4,0-0,10,93,4104,05
09 Rekreacija in kultura7,1-1,97,48,2115,44
10 Izobraževanje8,73,68,74,5124,65
11 Restavracije in hoteli9,1-0,48,39,7139,70
12 Raznovrstno blago in storitve6,90,96,17,3124,85
  Blago6,30,65,18,1127,39
  Storitve8,1-0,66,98,0127,56
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
okt 2023
okt 2022
okt 2023
sep 2023 
okt 2023 
dec 2022
jan–okt 2023
jan–okt 2022
okt 2023
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj6,60,35,37,9128,05
01 Hrana in brezalkoholne pijače7,50,54,614,1140,17
02 Alkoholne pijače in tobak8,5-0,28,59,0128,45
03 Oblačila in obutev2,92,60,95,4107,08
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo10,1-0,610,610,2154,24
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj4,30,12,77,2120,67
06 Zdravstvo10,90,75,710,2127,69
07 Prevoz3,00,72,90,3118,73
08 Komunikacije3,50,01,41,5102,75
09 Rekreacija in kultura6,1-0,85,37,6116,09
10 Izobraževanje7,73,07,64,1122,22
11 Restavracije in hoteli8,3-0,37,19,8141,43
12 Raznovrstno blago in storitve7,40,96,27,8125,02
  Blago6,00,64,87,7126,59
  Storitve7,9-0,26,28,0129,40
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.