Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, 2021

Vrednost proizvodnje okoljskega blaga in storitev višja kot leto prej

Sektor okoljskega blaga in storitev je v 2021 zaposloval 30.239 polnovrednih delovnih moči ter proizvedel za 2,14 milijarde EUR okoljskega blaga in storitev. 

  • 26. 10. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Največji del vrednosti ustvarile proizvodne dejavnosti

Vrednost celotne proizvodnje okoljskega blaga in storitev je znašala 2,14 milijarde EUR in je bila za 6,7 % višja kot leto prej.

Največji del vrednosti so ustvarile proizvodne dejavnosti, in sicer 974,5 milijona EUR ali 45,6 %. Proizvodnja je pri specializiranih izvajalcih okoljskih storitev, tj. tistih, ki so po SKD 2008 spadali v področje dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja, obsegala 311,9 milijona EUR ali 14,6 %. Sektor država je k celotni okoljski proizvodnji prispeval 99 milijonov EUR ali 4,6 %.

S proizvodnjo izdelkov in storitev za varstvo okolja je bilo ustvarjenih 1.083,4 milijona EUR ali 50,6 % celotne okoljske proizvodnje, z upravljanjem naravnih virov (npr. s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov) pa 1.056,1 milijona EUR ali 49,4 %.

Z vidika okoljskih domen je bil največji del vrednosti proizvedenih okoljskih izdelkov in storitev ustvarjen pri upravljanju energetskih virov (45,8 %). Sledili so ravnanje z odpadki (16 %), upravljanje odpadnih voda (12,2 %) ter varstvo zraka in klime (11,8 %).

Izvoz na letni ravni višji

Opazovani sektor je izvozil za 797,5 milijona EUR okoljskega blaga in storitev ali za 12,9 % več kot v letu 2020; 87,2 % te vrednosti so izvozile proizvodne dejavnosti, 12,6 % pa specializirane okoljske dejavnosti (te so izvozile predvsem nenevarne odpadke, namenjene za nadaljnjo predelavo ali recikliranje).

Zaposlenost malenkost višja

Celotno proizvodnjo tega sektorja je v 2021 ustvarilo 30.239 polnovrednih delovnih moči ali za 0,6 % več kot v predhodnem letu.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2021
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2021
Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija
ProizvodnjaIzvozZaposlenost
202020212021
2020
202020212021
2020
202020212021
2020
mio. EURsprememba v %mio. EURsprememba v %PDM2)sprememba v %
Skupaj1)2.004,42.139,46,7706,3797,512,930.070,630.239,30,6
  specializirani izvajalci okoljskih storitev296,9311,95,093,3100,27,47.262,77.454,72,6
  proizvodne dejavnosti863,8974,512,8611,6695,213,76.857,07.368,37,5
  drugi843,7853,01,11,42,040,215.950,915.416,3-3,4
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Polnovredne delovne moči.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.