Plače zaposlenih pri pravnih osebah, avgust 2023

Povprečna plača višja od plače za julij

Povprečna plača za avgust je v bruto znesku znašala 2.221,85 EUR, v neto znesku pa 1.441,96 EUR. Od plače za julij je bila nominalno višja za 0,9 % in realno za 0,8 %.

  • 23. 10. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.221,85 EUR, neto: 1.441,96 EUR

Povprečna plača za avgust 2023 je znašala 2.221,85 EUR bruto oz. 1.441,96 EUR neto. Od plače za mesec prej je bila tako v bruto kot neto znesku nominalno višja za 0,9 % oz. realno za 0,8 %.

V primerjavi s plačo za prejšnji avgust je bila prav tako višja nominalno (v bruto znesku za 10,7 %, v neto znesku za 9,9 %) in realno (v bruto znesku za 4,2 %, v neto znesku za 3,5 %).

Plača višja le v zasebnem sektorju

V primerjavi s plačo za julij se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju zvišala za 2,2 %, v javnem sektorju pa znižala za 1,5 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 3,0 %).

Najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro

Povprečna bruto plača je bila najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.427,84 EUR), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.606,99 EUR).

V primerjavi s plačo za julij se je povprečna bruto plača najbolj zvišala prav tako v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 10,0 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil), najbolj znižala pa v izobraževanju (za 5,5 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
avg 2023Ø jan–avg 2023Ø jun–avg 2023avg 2023
jul 2023
avg 2023
avg 2022
Ø jan–avg 2023
Ø jan–avg 2022
EURnominalna stopnja rasti (%)
Bruto2.221,852.186,132.209,900,910,710,2
Javni sektor2.543,252.503,462.564,42-1,513,311,0
  od tega sektor država2.539,002.510,212.582,35-3,013,610,5
Zasebni sektor2.079,002.045,072.052,512,29,39,8
Neto1.441,961.421,091.434,000,99,910,3
Javni sektor1.638,181.616,431.649,85-1,212,410,9
  od tega sektor država1.637,231.621,111.661,34-2,712,610,5
Zasebni sektor1.354,751.334,271.338,172,18,610,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.