Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, avgust 2023

Vrednost gradbenih del višja na mesečni in letni ravni

Vrednost v avgustu opravljenih gradbenih del je bila za 1,1 % višja od vrednosti del, opravljenih v mesecu prej, in za 19,0 % višja od vrednosti del, opravljenih avgusta lani.

  • 13. 10. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del višja kot mesec prej … 

Na mesečni ravni je bila vrednost v avgustu opravljenih gradbenih del višja za 1,1 %. Pri gradbenih inženirskih objektih se je zvišala (za 4,0 %), pri stavbah in specializiranih gradbenih delih pa znižala (za 2,2 % in za 0,4 %). 

… prav tako v primerjavi s prejšnjim avgustom … 

Na letni ravni je bila vrednost v avgustu opravljenih gradbenih del višja za 19,0 %. Zvišala se je pri vseh gradbenih delih: na stavbah za 9,6 % in na gradbenih inženirskih objektih za 21,3 % ter pri specializiranih gradbenih delih za 25,4 %. 

… in tudi v primerjavi s prvimi osmimi meseci lani 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih osmih mesecih tega leta, se je v primerjavi z istim obdobjem lani zvišala za 22,2 %. Pri stavbah je bila rast 15,9-odstotna, pri gradbenih inženirskih objektih 20,3-odstotna in pri specializiranih gradbenih delih 36,0-odstotna. 

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
avg 2023
jul 2023 
avg 2023
avg 2022
jan–avg 2023
jan–avg 2022
sprememba v %
Gradbeništvo1,119,022,2
  gradnja stavb-2,29,615,9
  gradnja inženirskih objektov4,021,320,3
  specializirana gradbena dela-0,425,436,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. 

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.