Stroški dela, 2022

Stroški dela na letni ravni zrasli za 3,4 %

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so znašali 2.748 EUR. Najnižji so bili v drugih dejavnostih, najvišji pa v oskrbi z električno energijo, plinom in paro.

  • 19. 10. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Višji kot pred letom dni

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2022 so znašali 2.748 EUR ali za 3,4 % več kot leto prej. Največji delež od tega zneska so zajemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer so predstavljali 86,5 %.

Najvišji v oskrbi z električno energijo, plinom in paro

Najvišji so bili v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (4.222 EUR), sledile so finančne in zavarovalniške dejavnosti (4.056 EUR). Po drugi strani so bili najnižji v drugih dejavnostih (2.084 EUR), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (2.134 EUR).

V EU-27 najvišji v Luksemburgu, najnižji v Bolgariji

Po Eurostatovih metodologiji in podatkih (v poslovnih subjektih z več kot 9 zaposlenimi za vsa področja dejavnosti razen dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo; javna uprava in obramba, obvezna socialna varnost) so bili povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro najvišji v Luksemburgu (50,7 EUR), sledili sta Danska (46,8 EUR) in Belgija (43,5 EUR), najnižji pa v Bolgariji (8,2 EUR), sledila je Romunija (9,5 EUR). Na ravni EU-27 so ti stroški v opazovanem obdobju znašali 30,5 EUR, v Sloveniji pa 23,1 EUR; to nas je uvrstilo med Španijo (23,5 EUR) in Ciper (19,4 EUR).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v izbranih državah EU, 2022
Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v izbranih državah EU, 2022
Povprečni mesečni stroški stroški dela na zaposleno osebo, Slovenija, 2022
EUR
Stroški dela – skupaj2.748,06
Prejemki zaposlenih oseb2.378,10
Delodajalčevi socialni prispevki402,65
Stroški izobraževanja3,32
Drugi stroški dela8,68
Davki3,05
Subvencije1)47,74
1) Subvencije zmanjšujejo stroške dela.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja, predvidoma do konca leta 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.