Odpadna hrana, 2022

Zavrgli nekaj manj odpadne hrane kot leto prej

V gostinstvu in strežbi hrane je nastalo več odpadne hrane, v proizvodnji hrane, v gospodinjstvih in v trgovini z živili pa manj. Prebivalec Slovenije je zavrgel povprečno 72 kg hrane.

  • 28. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več odpadne hrane nastalo le v gostinstvu in strežbi hrane

Lani se je zavrglo 150.839 ton hrane ali za 2 % manj kot leto prej. Največ odpadne hrane je nastalo v gospodinjstvih (47 %). V gostinstvu in strežbi hrane se je zavrglo 37 % vse odpadne hrane, v trgovini z živili 9 %, najmanj (7 %) pa so je zavrgli v dejavnosti proizvodnja hrane.

V primerjavi z letom prej je manj odpadne hrane nastalo v proizvodnji hrane (za 21 %), v gospodinjstvih (za 12 %) in v trgovini z živili (za 2 %), več pa v gostinstvu in strežbi hrane (za 20 %).

Skupno skoraj štiri petine odpadne hrane predelane v kompostarnah in bioplinarnah

Večina odpadne hrane je bila predelana aerobno v kompostarnah in anaerobno v bioplinarnah, v vsakih po 39 %. V obratih za mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov se je pred odlaganjem biološko stabiliziralo 21 % odpadne hrane. Manj kot 1 % celotne količine odpadne hrane pa je bil obdelan po drugih načinih obdelave (npr. sežig, ponovno rafiniranje olja in drugi postopki biološke predelave).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Nastale količine odpadne hrane po izvoru, Slovenija, 2022
Nastale količine odpadne hrane po izvoru, Slovenija, 2022
Obdelane količine odpadne hrane po postopkih obdelave, Slovenija, 2022
Obdelane količine odpadne hrane po postopkih obdelave, Slovenija, 2022
Drugo ravnanje vključuje sežig in sosežig, rafiniranje olja ter drugo biološko predelavo.
Odpadna hrana, Slovenija
20212022 2022
2021
sprememba v %
Skupaj (v kg/preb.)7372-1
Skupaj (v tonah)154.185150.839-2
  nastala v proizvodnji hrane (vključno s primarno)13.56110.645-21
  nastala v distribuciji in trgovini z živili14.42414.070-2
  nastala v gostinstvu in strežbi hrane46.56855.83920
  nastala v gospodinjstvih79.63270.285-12
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o količini odpadne hrane za obdobje od leta 2020 naprej so revidirani. Revizija je bila opravljena na podlagi rezultatov sortirnih analiz mešanih komunalnih odpadkov, ki so jih izvedle pristojne institucije na podlagi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Rezultati so pokazali večji delež odpadne hrane v mešanih komunalnih odpadkih, kot je bil upoštevan do zdaj, zato podatki niso popolnoma primerljivi s podatki do leta 2020.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.