Indeksi cen življenjskih potrebščin, september 2023

Cene na letni ravni višje za 7,5 %, na mesečni za 0,3 %

Življenjske potrebščine so se septembra na letni ravni v povprečju podražile za 7,5 %, na mesečni pa za 0,3 %. K letni inflaciji so največ prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 9,2 %), k mesečni pa višje cene električne energije (za 10,0 %).

  • 29. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija ponovno navzgor

Letna rast cen je bila 7,5-odstotna (prejšnji mesec 6,2-odstotna).
 
Cene storitev so se v povprečju zvišale za 8,4 %, cene blaga pa za 7,0 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 8,8 %, poltrajno blago za 5,5 % in trajno blago za 1,0 %. 

Na letno inflacijo so najbolj vplivale za 9,2 % višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (1,6 odstotne točke). Električna energija se je zaradi odprave ukrepa znižanega plačila prispevkov podražila za 26,5 % in dodala 0,9 odstotne točke. Višje cene v skupini rekreacija in kultura (za 7,8 %) so prispevale 0,8 odstotne točke. Za 10,7 % dražji izdelki in storitve iz skupine zdravstvo so inflacijo dvignili za 0,6 odstotne točke. Prav toliko so prispevale še podražitve v restavracijah in hotelih (za 9,2 %).

Letno inflacijo so za 0,3 odstotne točke ublažile za 18,6 % nižje cene tekočih goriv. Cenejše kot pred letom dni, za 8,2 %, je bilo tudi dizelsko gorivo, inflacijo je znižalo še za 0,2 odstotne točke. 

Za desetino dražja električna energija na mesečni ravni

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,3 %.

K mesečni inflaciji je največ, 0,4 odstotne točke, prispevala dražja električna energija (za 10,0 %). Za 0,3 odstotne točke so jo dvignile še višje cene oblačil in obutve (za 5,5 %), za 0,2 odstotne točke pa dražje gostinske storitve (za 3,7 %).

Višje cene naftnih derivatov so dodale 0,1 odstotne točke; tekoča goriva so se podražila za 5,0 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 1,6 %. Po 0,1 odstotne točke so dodale še višje cene sadja (za 4,9 %) ter vse preostale podražitve v septembru.

Na drugi strani so mesečno inflacijo za 0,7 odstotne točke ublažili cenejši počitniški paketi (za 14,2 %), po 0,1 odstotne točke pa še nižje cene nastanitvenih storitev (za 5,4 %) in drugih storitev v zvezi z osebnimi vozili (za 2,6 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
 
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 7,1-odstotna (septembra lani 10,6-odstotna). Na mesečni ravni so se cene dvignile za 0,7 %.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,1 %, cene blaga pa za 6,5 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 8,4 %, poltrajno blago pa za 5,7 %. Cene trajnega blaga so bile nižje za 0,2 %.
 
Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU avgusta 5,2-odstotna (mesec prej 5,3-odstotna) in v državah članicah EU 5,9-odstotna (mesec prej 6,1-odstotna). Najnižja je bila na Danskem (2,3-odstotna), najvišja na Madžarskem (14,2-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 6,1 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
sep 2023
sep 2022
sep 2023
avg 2023 
sep 2023 
dec 2022
jan–sep 2023
jan–sep 2022
sep 2023
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj7,50,35,58,2127,15
01 Hrana in brezalkoholne pijače9,20,13,814,3139,55
02 Alkoholne pijače in tobak8,80,28,89,1128,83
03 Oblačila in obutev5,95,5-1,65,6105,42
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo12,02,911,28,8151,10
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj5,7-0,23,19,0125,36
06 Zdravstvo10,70,16,610,0124,19
07 Prevoz0,9-0,22,41,6116,14
08 Komunikacije4,5-0,30,93,4104,10
09 Rekreacija in kultura7,8-5,49,58,3117,62
10 Izobraževanje5,50,84,94,0120,30
11 Restavracije in hoteli9,21,58,89,7140,33
12 Raznovrstno blago in storitve7,10,55,17,3123,69
  Blago7,01,24,58,3126,59
  Storitve8,4-1,67,68,0128,37
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
sep 2023
sep 2022
sep 2023
avg 2023 
sep 2023 
dec 2022
jan–sep 2023
jan–sep 2022
sep 2023
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj7,10,74,98,0127,60
01 Hrana in brezalkoholne pijače9,60,14,114,8139,46
02 Alkoholne pijače in tobak8,70,28,79,0128,65
03 Oblačila in obutev6,86,5-1,65,7104,35
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo12,73,011,310,2155,18
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj4,8-0,12,67,5120,55
06 Zdravstvo10,5-0,15,010,1126,83
07 Prevoz-0,20,32,20,0117,88
08 Komunikacije3,8-0,51,41,3102,80
09 Rekreacija in kultura7,3-2,56,17,7117,03
10 Izobraževanje5,31,34,53,7118,68
11 Restavracije in hoteli8,21,07,49,9141,80
12 Raznovrstno blago in storitve7,30,35,37,8123,96
  Blago6,51,34,17,9125,79
  Storitve8,1-0,56,48,0129,64
METODOLOŠKO OPOZORILO

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.