Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, avgust 2023

Industrijski proizvodi se še naprej cenijo

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so še vedno v upadu. Na mesečni ravni so se znižale za 0,5 %, najizraziteje v proizvodnji kovin, medtem ko so bile na letni ravni višje za 2,1 %.

  • 21. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na mesečni ravni cene upadle, najbolj v proizvodnji kovin

V primerjavi z julijem so se industrijski proizvodi pocenili za 0,5 %. Cene za prodajo na domačem trgu so upadle za 0,7 %, za prodajo na tujih trgih pa za 0,2 %. Natančneje, na trgih držav v evrskem območju so se znižale za 0,8 %, na trgih držav zunaj evrskega območja pa so bile višje za 1,4 %.

Pocenile so se surovine (za 1,3 %), podražili pa energenti (za 0,8 %), proizvodi za široko porabo (za 0,3 %) in proizvodi za investicije (za 0,1 %). 

Upad v mesečni primerjavi je bil najizrazitejši v proizvodnji kovin (za 4,8 %). Sledile so pocenitve v proizvodnji živil (za 1,7 %), oskrbi z električno energijo (za 1,3 %) ter proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (za 1,2 %). Po drugi strani so cene najbolj zrasle v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 13,8 %). Sledile so podražitve v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 2,0 %) ter proizvodnji pohištva (za 1,9 %). 

Na letni ravni pa zrasle, najizraziteje v proizvodnji oblačil

V enem letu so se industrijski proizvodi podražili za 2,1 %. Cene za prodajo na domačem trgu so bile višje za 3,9 %, za prodajo na tujih trgih pa za 0,3 %; na trgih držav zunaj evrskega območja so zrasle za 3,1 %, v evrskem območju pa so se znižale za 1,0 %.

Energenti so se podražili za 7,4 %, proizvodi za široko porabo za 6,8 % in proizvodi za investicije za 4,4 %. Surovine so se pocenile za 1,8 %. 

Najizraziteje so zrasle cene v proizvodnji oblačil (za 20,2 %). Sledile so podražitve v proizvodnji pijač (za 16,7 %), pridobivanju rudnin in kamnin (za 10,8 %) ter oskrbi z električno energijo (za 10,0 %). Cene so se najbolj znižale v proizvodnji kovin (za 16,6 %), sledile so pocenitve v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 4,4 %), obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 2,4 %) in proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 2,4 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
avg 2023
jul 2023
avg 2023
dec 2022
avg 2023
avg 2022
jan–avg 2023
jan–avg 2022
Stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih – skupaj-0,50,72,19,0
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine-1,3-2,5-1,86,1
Energenti0,88,37,432,0
Proizvodi za investicije0,13,14,46,5
Proizvodi za široko porabo0,33,16,810,7
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo0,17,210,115,6
C Predelovalne dejavnosti-0,4-0,11,77,4
D Oskrba z električno energijo-1,315,910,040,5
E Oskrba z vodo0,07,87,88,9
Stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
avg 2023
jul 2023
avg 2023
dec 2022
avg 2023
avg 2022
jan–avg 2023
jan–avg 2022
Stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu-0,72,83,911,9
Stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu-0,2-1,40,36,1
  evrsko območje-0,8-1,5-1,05,6
  zunajevrsko območje1,4-1,13,16,6
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.