Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, 2. četrtletje 2023

Prodaja stanovanjskih nepremičnin upada, cene še naprej rastejo

Stanovanjske nepremičnine so bile na četrtletni ravni dražje za 1,9 %, na letni pa za 7,4 %. Število prodaj rabljenih stanovanj upada, najizraziteje (za petino) se je na četrtletni ravni znižalo v Ljubljani.

  • 22. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene novih stanovanjskih nepremičnin po znižanju v prejšnjem četrtletju tokrat znova višje

Nove stanovanjske nepremičnine (stanovanja in družinske hiše skupaj) so se na četrtletni ravni po pocenitvi v prejšnjem četrtletju (za 8,4 %) ponovno podražile, in sicer skupno za 3,0 %. K zvišanju so največ prispevale cene novih stanovanj (rast za 4,7 %), medtem ko so se cene novih družinskih hiš znižale (za 2,0 %).

Ponovna, a manj izrazita rast cen rabljenih stanovanjskih nepremičnin

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (tj. stanovanj in hiš skupaj) so se na četrtletni ravni zvišale za 1,8 %. Cene rabljenih stanovanj so zrasle za 2,3 %, cene rabljenih družinskih hiš pa za 1,1 %.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Ljubljani in preostali Sloveniji (pri obeh za 2,8 %), medtem ko so se v Mariboru pocenila (za 1,9 %).

Na letni ravni rast cen pri rabljenih stanovanjskih nepremičninah precej višja kot pri novih

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 7,4-odstotna. Najizraziteje so se zvišale cene rabljenih družinskih hiš (za 11,2 %); sledile so cene rabljenih stanovanj (za 6,1 %) in novih družinskih hiš (za 0,3 %). Cene novih stanovanj pa so se znižale (za 0,2 %).

Koliko stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih in po kolikšni vrednosti?

Skupna vrednost vseh v 2. četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 338,0 milijona EUR. To je bilo približno enako kot v četrtletju prej (336,8 milijona EUR) in približno za tretjino vrednosti prodaj manj kot v istem četrtletju lani (480,3 milijona EUR).

Skupno je bilo prodanih 2.421 stanovanjskih nepremičnin oz. za 5 odstotkov manj kot v četrtletju prej in za tretjino manj kot v 2. četrtletju prejšnjega leta (3.488).

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo v zadnjem letu in pol najnižje. Prodanih je bilo 2.386 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 330,1 milijona EUR.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 35, njihova skupna vrednost je znašala približno 7,9 milijona EUR.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Gibanje cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Č2 2023
Č4 2022
Č2 2023
Č1 2023
Č2 2023
Č2 2022
Č2 2023
  Ø 2015  
stopnja rasti (%)indeks
1 Stanovanjske nepremičnine – skupaj3,51,97,4185,13
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine-5,73,00,7150,43
1.1.1 Nova stanovanja-8,44,7-0,2152,94
1.1.2 Nove hiše3,8-2,00,3143,41
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine4,41,87,9190,36
1.2.1 Rabljena stanovanja2,52,36,1198,05
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana1,02,81,6187,44
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija3,22,08,5202,96
1.2.1.2.1 Rabljena stanovanja, Mestna občina Maribor3,6-1,97,5210,26
1.2.1.2.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija (brez Mestnih občin Ljubljana in Maribor)2,42,87,4203,21
1.2.2 Rabljene hiše7,51,111,2175,48
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.