Plače zaposlenih pri pravnih osebah, julij 2023

Povprečna plača nekoliko nižja od plače za junij

Povprečna plača za julij je v bruto znesku znašala 2.202,08 EUR, v neto znesku pa 1.428,46 EUR. Od plače za junij je bila nižja, in sicer nominalno za 0,2 %, realno pa za 0,4 %.

  • 22. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.202,08 EUR, neto: 1.428,46 EUR

Povprečna plača za julij 2023 je znašala 2.202,08 EUR bruto oz. 1.428,46 EUR neto. Od plače za mesec prej je bila tako v bruto kot v neto znesku nekoliko nižja (nominalno za 0,2 % oz. realno za 0,4 %).

V primerjavi s plačo za julij prejšnjega leta pa je bila višja nominalno (v bruto znesku za 10,0 %, v neto znesku za 9,5 %) in realno (v bruto znesku za 3,7 %, v neto znesku za 3,2 %).

Plača nekoliko nižja le v zasebnem sektorju

V primerjavi s plačo za junij se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 0,5 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 1,1 %), v zasebnem sektorju pa znižala za 0,5 %.

Najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.186,85 EUR), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.577,92 EUR).

V primerjavi s plačo za junij se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 4,8 %), najbolj znižala pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 13,6 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
jul 2023Ø jan–jul 2023Ø maj–jul 2023jul 2023
jun 2023
jul 2023
jul 2022
Ø jan–jul 2023
Ø jan–jul 2022
EURnominalna stopnja rasti (%)
Bruto2.202,082.181,032.205,35-0,210,010,1
Javni sektor2.581,122.497,792.564,690,511,610,6
  od tega sektor država2.617,962.506,102.578,651,111,510,1
Zasebni sektor2.033,812.040,232.045,74-0,59,09,9
Neto1.428,461.418,111.431,51-0,29,510,3
Javni sektor1.658,541.613,331.650,760,310,810,6
  od tega sektor država1.682,231.618,801.659,231,110,810,2
Zasebni sektor1.326,311.331,341.334,12-0,58,810,2
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.