Strukturna statistika plač, 2022

Polovica zaposlenih lani v povprečju mesečno zaslužila manj kot 1.229 EUR neto

Lani se je po začasnih podatkih strukturne statistike plač povprečna mesečna neto plača v kohezijski regiji delovnega mesta zahodna Slovenija v primerjavi z letom prej dvignila za 7,3 %, v vzhodni Sloveniji pa nekoliko manj (za 6,6 %).

  • 21. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

63,4 % zaposlenih prejelo povprečno mesečno neto plačo, nižjo od slovenskega povprečja

Povprečna mesečna neto plača žensk je lani znašala 1.382 EUR ali za 5,1 % manj od moških. Mediana mesečne neto plače, ki populacijo deli na dva enaka dela, je pri moških znašala 1.256 EUR in pri ženskah 1.193 EUR. Desetina zaposlenih je prejela v povprečju manj kot 830 EUR, 1 % zaposlenih pa več kot 4.051 EUR neto na mesec.

Povprečna mesečna neto plača lani višja za 7,0 % glede na leto prej

Neto plače so se najbolj zvišale v naslednjih dejavnostih: zdravstvo in socialno varstvo (za 18,1 %), gostinstvo (za 13,5 %), promet in skladiščenje (10,8 %) ter kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo (10,4 %). V dveh dejavnostih so bile neto plače nižje kot v letu pred tem, in sicer v izobraževanju (za 4,0 %) ter dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (za 2,0 %). V največji meri so se plače dvignile zaposlenim pri pravnih osebah.

Manj kot 1.000 EUR neto plače prejeli zaposleni z osnovnošolsko izobrazbo v starostni skupini 15–34 let

Moški z osnovnošolsko izobrazbo so prejeli neto plačo, nižjo od 1.000 EUR, samo v starostni skupini 15–24 let, ženske pa v vseh starostnih skupinah od 15 do 64 let. Manj kot 1.000 EUR neto so prav tako prejele ženske s srednješolsko izobrazbo, stare 15–24 let. Razlika v plači med moškimi in ženskami je precejšnja med višje- oz. visokošolsko izobraženimi, saj so bile neto plače moških v povprečju za petino višje od ženskih. Največja razlika med moškimi in ženskami s to ravnijo izobrazbe je bila v starostni skupini 35–44 let, pri čemer so moški prejeli približno četrtino več kot ženske.

Med najnižje plačanimi tudi delavci za pomoč pri pouku

Ti so prejeli na mesec v povprečju okrog 900 EUR neto in so tako poleg frizerjev, čistilcev, pralcev ipd. med najnižje plačanimi delavci. Med najvišje plačanimi pa so bili razni menedžerji, med katerimi so nekateri prejeli v povprečju tudi več kot 5.000 EUR neto na mesec.

Med zdravniki splošne medicine največ zaslužili tisti iz goriške in koroške statistične regije

Več kot kot 3.000 EUR neto na mesec so v povprečju zaslužili zdravniki specialisti (razen splošne medicine), prebivajoči v koroški, posavski, obalno-kraški in pomurski statistični regiji, med zdravniki specialisti splošne medicine pa samo tisti iz goriške in koroške statistične regije. Med farmacevti so najvišjo povprečno mesečno neto plačo prejeli zaposleni iz jugovzhodne Slovenije (2.857 EUR) in osrednjeslovenske statistične regije (2.585 EUR). Sledili so zaposleni iz posavske (z 2.408 EUR neto), gorenjske (z 2.383 EUR neto) in zasavske statistične regije (z 2.356 EUR neto).

Državljani drugih držav EU, zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, zaslužili precej več kot državljani Slovenije

V teh dejavnostih so namreč državljani Slovenije prejeli v povprečju 1.955 EUR neto na mesec, državljani drugih držav EU pa 4.894 EUR. Razlika v neto plači v korist drugih v primerjavi s prvimi pa je bila še v nekaterih drugih dejavnostih: v zdravstvu in socialnem varstvu, informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih ter dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, vendar ni bila tako izrazita. Medtem ko so državljani držav zunaj EU zaslužili več kot državljani Slovenije samo v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, in sicer za tretjino več.

Z vidika izobrazbe največ zaslužili matematiki in statistiki

Med moškimi so največ zaslužili tisti z izobrazbo s področja matematike in statistike (2.256 EUR neto), med ženskami pa tiste z izobrazbo s področja prava (1.892 EUR neto). Več kot 2.000 EUR neto so v javnem sektorju zaslužili tisti z izobrazbo iz veterinarstva, v zasebnem sektorju pa tisti z dokončanimi interdisciplinarnimi izobraževalnimi aktivnostmi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika, ter z izobrazbo iz matematike in statistike.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne neto plače po spolu, Slovenija, 20221)
PovprečjeMediana1. kvartil3. kvartil10. percentil90. percentil99. percentilStandardni
odklon
Spol –
skupaj
1.4241.2299671.6588302.1884.051804
Moški1.4571.2569911.6718312.2544.297905
Ženske1.3821.1939431.6418302.1113.732657
1) Podatki so začasni.
Povprečne mesečne neto plače po starostnih skupinah, ravni dosežene izobrazbe (KLASIUS-SRV) in spolu, Slovenija, 20221)
MoškiŽenske
Raven
izobrazbe –
skupaj
Osnovno-
šolska
ali manj
Srednje-
šolska
Višješolska,
visokošolska
Raven
izobrazbe –
skupaj
Osnovno-
šolska
ali manj
Srednje-
šolska
Višješolska,
visokošolska
Starost –
skupaj
1.4571.0761.2591.9911.3829611.1091.669
15–64 let1.4521.0761.2591.9831.3809611.1081.665
15–24 let1.0479311.0561.2409599069501.072
25–34 let1.2911.0111.1871.5891.1829171.0161.303
35–44 let1.4771.0861.2771.9371.3599361.0811.560
45–54 let1.5521.1171.3152.2151.4519731.1341.853
55–64 let1.5191.1001.2802.1781.4769681.1771.926
65 let ali več1.9281.1111.2692.3821.9161.0101.2832.289
1) Podatki so začasni.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.